กสิกรไทยกวาด 6 รางวัลยอดเยี่ยม ตอกย้ำการเป็นธนาคารชั้นนำด้าน Cash Management และ Transaction Banking

กสิกรไทยคว้า 6 รางวัลยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการด้านการเงิน และ Transaction Banking จาก 4 เวทีชั้นนำระดับโลก ได้แก่ The Asset Triple A, Alpha South East Asia, The Asian Banker และ ABF Wholesale Banking Awards 2022 ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำ พร้อมเดินหน้าสู่ Ecosystem Hub เชื่อมโยงระบบการชำระเงินให้กับธนาคาร พันธมิตรและลูกค้ารายย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของพันธมิตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบโจทย์ลูกค้ารายย่อย

ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีเป้าหมายที่จะเป็น Ecosystem Hub เชื่อมโยงระบบการชำระเงินให้กับลูกค้า ธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันทางการเงินที่เชื่อมต่อระหว่างธนาคาร พันธมิตร และลูกค้ารายย่อยให้มีรูปแบบการชำระเงินที่เหมาะสม ปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รายย่อย และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับจ่ายเงิน โดยเป็นการพัฒนาโซลูชันทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของพันธมิตรหรือลูกค้าธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยในปีนี้ ธนาคารได้พัฒนาและนำเสนอโซลูชันที่เป็นตัวช่วยให้พันธมิตรและลูกค้าธุรกิจสามารถบริหารจัดการด้านการเงิน (Cash Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านหลากหลายบริการของธนาคาร เช่นK PLUS, K PLUS SHOP, K BIZ, K Payment Gateway รวมถึงการพัฒนาโซลูชันทางการเงินเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของพันธมิตร

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องดังกล่าวจึงผลักดันให้ธนาคารได้รับรางวัลเชิดชูในด้านความเป็นเลิศของการให้บริการจัดการด้านการเงิน (Cash Management) และ Transaction Banking ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า จากสถาบันต่างๆ ดังนี้

  1. รางวัล Best Service Provider – Transaction Bank จากสถาบัน The Asset Triple A
  2. รางวัล Best Service Provider-E-Solutions Partner จากสถาบัน The Asset Triple A
  3. รางวัล Best Service Provider-Cash จากสถาบัน The Asset Triple A
  4. รางวัล Best Cash Management Bank in Thailand จากสถาบัน Alpha South East Asia ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 11 จาก 16 ครั้งที่ได้รับรางวัลนี้มาต่อเนื่อง
  5. รางวัล Best Cash Management Bank in Thailand จากสถาบัน The Asian Banker และ
  6. รางวัล Thailand Domestic Cash Management Bank of the Year จากงาน ABF Wholesale Banking Awards 2022