เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว “แชร์ริ่ง กรีน สเปซ” ผ่านกิจกรรม “คนละต้น” รวมพลังผู้บริหาร พนักงาน เชิญชวนลูกค้าทั่วประเทศ ปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น สานต่อโครงการ “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 9”

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายโยฮัน ดีทอย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน มอบต้นไม้แก่ลูกค้า ตัวแทน และพนักงาน เพื่อร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวผ่านกิจกรรม “คนละต้น” ที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 ณ เอไอเอ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรม “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 9” (AIA Sharing A Life) วันแห่งการทำความดีร่วมกัน โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แชร์ริ่ง กรีน สเปซ” (Sharing Green Space) ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 9 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินีและเขตบางรัก เชียงใหม่ กำแพงเพชร ตาก นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น และชลบุรี เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับประเทศไทย ตามการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ ESG ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อีกทั้งยังสอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ของคนไทย

สำหรับกิจกรรม “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 9 นี้ มุ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ได้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้รับร่มเงาและยังเป็นเสมือนกำแพงกรองฝุ่นละออง ควันพิษ ตลอดจนช่วยลดมลพิษ ก๊าซพิษโอโซน รวมไปถึงส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย พร้อมกันนี้ยังเป็นการขานรับนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ” โดยจะจัดพิธีส่งมอบต้นกล้าแก่กรุงเทพมหานครผ่านโครงการ ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00 – 11.00 น. ณ สวนลุมพินี จังหวัดกรุงเทพฯ