คนไทยชอบสั่งของผ่าน “Live ขายสินค้า” — ข้อมูลจาก IPSOS