ผู้บริหารจากโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี และคณะทีมจากโรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาครเยี่ยมชม N Health

ทีม Commercial Solutions : Central และทีมการตลาด N Health ได้ทำการต้อนรับ คุณธนินทร์  สรรพกิจ และแพทย์หญิง วรารัตน์ สรรพกิจ ผู้บริหารจากโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี และคณะทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร จำนวน 10 ท่าน ได้มาเข้าร่วมเยี่ยมชม ณ ห้อง N Space ห้อง Lab, Customer Service  Wellness Pathology, BML, BML-Genetic, Clinical พร้อมกับนำเสนอประวัติบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด โดยทางคณะแพทย์ พร้อมคณะผู้เยี่ยมชม ให้ความสนใจ N Health เป็นอย่างมาก ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับข้อมูลขององค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ยอมรับ และสนับสนุนระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว