เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ทุ่มงบกว่า 2 พันล้านผุดแลนด์มาร์คจุดนัดพบแห่งใหม่ย่านดอนเมือง

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม ประธานกรรมการ บริษัทเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) และนายศิรศักดิ์ จันเทรมะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) ได้ร่วมพิธีบวงสรวงตั้งศาลพร้อมตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง EnCo Terminal (EnTer) โครงการอาคารสำนักงานและจุดนัดพบอันทันสมัยแห่งใหม่บริเวณย่านหลักสี่ สนามบินดอนเมือง ใช้งบลงทุนกว่า 2,600 ล้านบาท (สองพันหกร้อยล้านบาท) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ออกแบบโดยบริษัท Create Great Design (CGD) บริษัทออกแบบชั้นนำของเมืองไทยซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดแบบโครงการดังกล่าว โดยรับผิดชอบทั้งในส่วนของการวางผังโครงการ Master Plan การออกแบบสถาปัตยกรรมตัวอาคารการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในโครงการทั้งหมด

ทั้งนี้ นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาโครงการ EnTer ว่า “สถานที่แห่งนี้ทาง EnCo มีความตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง “World Transformations” เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆ ที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงรูปแบบของธุรกิจที่เปลี่ยนไปผสมผสานกับ Digital revolution นำเข้าสู่โลกแห่งอนาคตในอุดมคติเพื่อต้องการถ่ายทอดและสะท้อน trend การพัฒนาการของโลกดังกล่าวผ่านงานสถาปัตยกรรมด้านการออกแบบด้วย Concept  “สถานีแห่งอนาคต” หรือ “The Future Station” สถานที่ซึ่งจะเป็นศูนย์รวม Future-Tech ทั้งบริษัทในกลุ่มปตท. และบริษัทเอกชนกลุ่มธุรกิจกลุ่ม Startup ของประเทศไทย”

ด้านนายอาทิตย์ เล่าสกุล และนางสาวโสภิต สุจริตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Create Great Design ได้กล่าวถึงการออกแบบโครงการนี้ว่า”สำหรับการออกแบบนั้นผมและคุณโสภิตได้นำเสนอแนวความคิดเรื่องของเรือโนอาห์หรือ Noah’s Ark ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกในอดีตตามความเชื่อจากยุคคริสตกาลในคัมภีร์ไบเบิลมาเป็นสัญลักษณ์ของ World Transformations ในยุคปัจจุบันและเป็น Key Characteristics ของการออกแบบแต่เพื่อให้เข้ากับยุค Digitalization จึงได้ออกแบบตัวเรือในลักษณะ Redesign ให้เป็นยานอวกาศ Noah’s Ark Spaceship โดยเน้นจุดเด่นผ่านงานสถาปัตยกรรมด้านหน้าอาคารหรือ Façade ประกอบกับการออกแบบในส่วนต่างๆเพื่อแสดงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนเช่นออกแบบจุด EV Charging HUB ศูนย์รวมจุดชาร์ทไฟฟ้าทั้งรถส่วนตัวและรถโดยสารเป็นการสะท้อนแนวความคิดของ EnCoในเรื่อง The Future Station สถานีแห่งอนาคตด้วยครับ ดังนั้นการออกแบบโครงการเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์นี้จึงเต็มไปด้วยพลังงานบวกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่เข้าไปสอดแทรกในทุกส่วนประกอบของการออกแบบทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงบริเวณโดยรอบของโครงการเพื่อเชื่อมต่อโลกของปัจจุบันไปสู่โลกอนาคตผ่านงานสถาปัตยกรรมการออกแบบที่ท่องผ่านการเวลา หรือ Timeless Design”