กสิกรไทยจัด HACKATHON มัธยมปลายประชันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ผลงานชนะเลิศ ผงโปรตีนจากหนอนนก ราคาถูก เข้าถึงง่ายได้ทุกคน

ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม AFTERKLASSBusiness Kamp: START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022 จัดติวเข้มน้องๆ มัธยมปลายเข้าค่ายเขียนแผนธุรกิจ3 วันพร้อมร่วมแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนทีม  DKRG  คว้าแชมป์ไปครองกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ “หนอนติดล้อ” ผงโปรตีนจากหนอนนกราคาถูก เข้าถึงง่าย ได้ทุกคน

นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าธนาคารกสิกรไทยมีความตั้งใจที่จะดำเนินโครงการเพื่อสังคมผ่านแพลตฟอร์ม AFTERKLASS มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุนการทำธุรกิจแก่เยาวชนไทยอายุระหว่าง 15 – 20 ปีซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย และเติบโตไปเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้มีความสนใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการใช้ไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทำให้การดำเนินธุรกิจแตกต่างไปจากเดิมธนาคารจึงได้จัดกิจกรรม AFTERKLASSBusiness Kamp: START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022 เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ แนวคิดและหลักการทำธุรกิจให้แก่เยาวชนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจจะสร้างนวัตกรรมธุรกิจใหม่ พร้อมแข่งขันชิงเงินรางวัล ภายใต้โจทย์การแข่งขันในปีนี้ START UP FOR BETTER SOCIETY โดยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศ

กิจกรรม AFTERKLASSBusiness Kamp จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีนักเรียนมัธยมปลายสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140 ทีม และคัดเหลือ 8 ทีมสุดท้ายที่ได้เข้าค่าย 3 วัน ซึ่งน้องๆ ได้เรียนรู้การสร้างไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมฝึกทักษะ Problem Finding โดยมีเมนเทอร์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และเสริมด้วยเทคนิคการสร้าง UX/UI ให้โดนใจลูกค้า

ผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม DKRG กับผลิตภัณฑ์แบรนด์ “หนอนติดล้อ” ผงโปรตีนที่สกัดมาจากหนอนนก 100% ซึ่งมีราคาถูกกว่าผงโปรตีนชนิดอื่นๆ ทำให้ผู้ที่ต้องการบริโภคโปรตีนสำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม SINGLE LEAD แอปพลิเคชัน KnowHere แพลตฟอร์มที่จะพาเด็กมัธยมท่องโลกความรู้เรื่องไอที โดยมี RoadMap เป็นไกด์เพื่อนำทาง มี Community คอยช่วยเหลือและมีกิจกรรมการแข่งขันให้ได้ลองทำงานจริงและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม BEING GIMMICK แอปพลิเคชัน EduFlex แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้สอนได้มีพื้นที่ในการสอน พร้อมทั้งสร้างรายได้และยังช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนสิ่งที่สนใจในราคาถูกและยังมีรางวัลอื่นๆ ประกอบด้วย Teamwork for Better Society, Inspire for Better Society และ Popular Vote ทั้งโครงการมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

นายรวีกล่าวเพิ่มเติมว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ธนาคารฯ ตั้งใจจะปลูกฝังแนวคิดการทำธุรกิจให้กับเยาวชนที่จะอยู่ร่วมกับโลกอย่างยั่งยืน นับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเจตนารมย์ของธนาคารกสิกรไทย ด้วยการนำ SDGs (Sustainability Development Goals) มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างแผนธุรกิจ โดยต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ เด็กรุ่นใหม่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดี หรือ Good citizenship ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนช่วยเหลือ และทำให้สังคมที่เราอยู่ดีขึ้นสำหรับกิจกรรมในครั้งถัดไปธนาคารเตรียมสนับสนุนและมอบพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและต่อยอดให้เกิดผลที่ชัดเจนมากกว่าเดิม รายละเอียดต่างๆ สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ www.afterklass.com หรือ Line official account: @afterklass