โรงพยาบาลตำรวจ และธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน POLICE PLUS ชูบริการเด่นทำได้ง่ายผ่านแอปฯ นัดหมอ – ตรวจสิทธิ สปสช. – จ่ายเงิน – พบหมอออนไลน์ พร้อมรองรับผู้ใช้บริการกว่า 450,000 รายต่อปี

โรงพยาบาลตำรวจ และธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน POLICE PLUS ใช้เทคโนโลยีสู่การแพทย์วิถีใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้พร้อมรองรับความต้องการผู้ใช้บริการกว่า 450,000  รายต่อปี ชูจุดเด่นใช้งานง่าย โดยผู้ใช้บริการสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านแอปฯ ได้ทันที ทั้งนัดหมอ ตรวจสิทธิ สปสช. – จ่ายเงิน – พบหมอออนไลน์ หวังช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการ และลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมต่อยอดบริการใหม่ด้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพในอนาคต 

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย เป็นโครงการสำคัญในการผลักดันโรงพยาบาลตำรวจสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ตำรวจที่ให้บริการดูแลรักษาสุขภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ด้าน พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ สบโรงพยาบาลตำรวจ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลตำรวจ เป็นโรงพยาบาลขนาด 650 เตียง มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยใช้บริการเฉลี่ย 180,000 คนต่อปี การพัฒนาแอปพลิเคชัน POLICE PLUS เป็นการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญมาพัฒนาแอปพลิเคชัน POLICE PLUS สำหรับคนไข้ด้วยระบบบริการสุขภาพดิจิทัลที่เชื่อมโยงการใช้บริการและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลพร้อมรองรับความต้องการผู้ใช้บริการกว่า 450,000  รายต่อปี ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวกมากยิ่งขึ้น เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของบุคลากรทางแพทย์ 

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย มีความตั้งใจที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการพัฒนาแพลตฟอร์ม เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้ร่วมกับโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลและแอปพลิเคชัน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ลดข้อจำกัดในระบบการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นเทคโนโลยีที่เอื้อให้เกิดการต่อยอดด้วยบริการใหม่ ๆ ได้อีกในอนาคต เพื่อนำการแพทย์วิถีใหม่มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในระยะยาว สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารกสิกรไทยในการร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

การพัฒนาแอปพลิเคชัน POLICE PLUS ของโรงพยาบาลตำรวจ ประกอบด้วย แกนหลักที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ได้แก่ 1) การวางโครงสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของโรงพยาบาล (Hospital Information SystemHIS) มาแสดงที่แอปพลิเคชัน POLICE PLUS เพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและเวลาทำงาน 2) การสร้างประสบการณ์การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานที่ง่าย รวดเร็ว สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกสถานที่ของโรงพยาบาล และ 3) การเชื่อมโยงระบบชำระเงินและบริการทางการเงินต่าง ๆ โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ทำให้ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลตำรวจ ได้รับบริการด้านสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์” นางสาวขัตติยา กล่าว  

9 บริการในแอปพลิเคชัน POLICE PLUS ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลตำรวจ ได้แก่ 

 1. บริการตรวจสอบสิทธิ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ป่วยสามารถเช็กสิทธิรักษาพยาบาล3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ
 2. บริการนัดหมาย สามารถทำนัดหมาย แสดงข้อมูลรายการนัดหมาย พร้อมแสดงรายการนัดหมายของวันปัจจุบัน ส่งข้อความแจ้งเตือน เพื่อกดรหัสรับบริการในแอปจากที่บ้านหรือที่อื่นก่อนมาถึงโรงพยาบาล 
 3. บริการตรวจสอบลำดับการรับบริการ แสดงลำดับการรับบริการ ให้รู้ลำดับการเข้ารับบริการและขั้นตอนการใช้บริการแต่ละคลินิกได้ 
 4. บริการชำระเงิน สามารถชำระเงินทั้งผ่านแอป K PLUS  การสแกน Thai QR Code, บัตรเครดิต และบัตรเดบิต  
 5. บริการลงทะเบียนตรวจรักษา สามารถขอรับการตรวจกรณีไม่มีการนัดหมายได้ เพื่อที่จะสามารถเข้ารับการรักษาในระบบได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 6. ตรวจรักษาออนไลน์ เป็นรักษาผ่านทางระบบออนไลน์ (Telemedicine) เหมาะกับคนไข้ที่มารับการรักษาแล้ว ต้องติดตามโรคหรือบางโรคที่ไม่ต้องพบแพทย์ และมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ 
 7. บริจาคเงิน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์บริจาคเงินสมทบแก่โรงพยาบาลในการช่วยเหลือ พัฒนา และปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ต่อไป  
 8. ข้อมูลข่าวสาร ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล และข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์กับประชาชน 
 9. ข้อมูลแผนที่ แสดงแผนที่ตั้งอาคาร คลินิก ศูนย์อาหาร ร้านค้า ในโรงพยาบาลต่าง ๆ 

  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน POLICE PLUS ได้แล้วตั้งแต่วันนี้  พิมพ์ POLICE PLUS ใน App Store หรือ Google Play หรือ สแกน QR Code และ VDO เพื่อแนะนำวิธีการใช้งาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-207-6000