“ดานอน ประเทศไทย” ชูแคมเปญ “บันยัน” ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในช่วง 1,000 วันแรกของเด็ก

“ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย)” (Danone Specialized Nutrition, Thailand) ผู้นำด้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก เจ้าของแบรนด์ Dumex (ดูเม็กซ์) แบรนด์ Hi-Q (ไฮคิว) และ Protinex (โปรติเน็กซ์) จัดโครงการ “บันยัน” ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในช่วง 1,000 วันแรกของเด็ก ผ่านการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กที่ยากไร้ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นรณรงค์ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยอาหาร น้ำ และพัฒนาการด้านกระบวนการทางความคิดความเข้าใจใน 1,000 วันแรกของเด็ก ให้กับผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

คุณเดนิช ราห์มัน (Danish Rahman) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และรองประธาน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เปิดเผยว่า ดานอน ประเทศไทย ได้สานต่อปณิธานในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีผ่านโภชนาการของแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดตัวโครงการ “บันยัน” ซื่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนคุณแม่มือใหม่และเด็กๆ ในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี และได้รับการดูแลที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยดูแลผ่านโภชนาการและการพัฒนาแบบองค์รวม เพื่อให้ทุกชีวิตมีศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายของตน ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญกับพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (NCYD) ซึ่งอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล สหทัยมูลนิธิ และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือการช่วยเหลือให้พลังและให้กำลังใจกับคุณแม่ทุกท่านในโครงการ

“เราได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านพัฒนาการของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงหลังคลอด ซึ่งคุณแม่มือใหม่ควรใส่ใจและมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของลูกน้อย เราจึงได้จัดตั้ง “บ้านต้นสุข” ขึ้นมา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาให้กับคุณแม่หรือผู้ปกครองที่อยู่ในสภาวะที่ไม่เอื้ออํานวยในการเลี้ยงดูเด็กในหลายพื้นที่ อย่างเช่นผู้ปกครองที่ทํางานในโรงงาน ไปจนถึงผู้ปกครองที่ลำบากทางฐานะและขาดความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก รวมถึงอุปสรรคด้านความเข้าใจและวิธีการเลี้ยงดูเด็กในแบบที่อาจได้รับการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาของเด็กและความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองเช่นกัน” คุณเดนิชกล่าว

ดานอน ประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนทุนการดำเนินงานของ “มูลนิธิพันวันแรก” (First 1000 days Foundation) มองว่าภารกิจของโครงการ “บันยัน” คือการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กชื่อ “บ้านต้นสุข” เพื่อสนับสนุนแม่และเด็กในครอบครัวที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในช่วง 1,000 วันแรกของเด็ก โดยรับเลี้ยงเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี ซึ่งเด็กทุกคนจะได้รับการดูแลจากผู้ดูแลมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านโภชนาการและการพัฒนาเด็กเป็นเวลาอย่างน้อย 21 ชั่วโมงตามหลักสูตรของโครงการ

ด้าน คุณศรีศักดิ์ ไทยอารี ในฐานะประธานคณะกรรมการได้กล่าวถึงภารกิจของ “มูลนิธิพันวันแรก” ว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมาของการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ส่งผลให้สถานรับเลี้ยงเด็กต้องหยุดการดําเนินงานชั่วคราว แต่ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือแม่และเด็ก ของมูลนิธิร่วมกับพันธมิตร และ ดานอน ประเทศไทย รวมถึงบุคลากรที่ทุ่มเทของเรา ก่อให้เกิดเป็น “บ้านต้นสุข” ที่จะยังคงก้าวต่อไปเพื่ออยู่เคียงข้างแม่และเด็ก ด้วยการจัดบริการแบบผสมผสานทั้งการเยี่ยมบ้านเด็ก และรับเลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงเด็กตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและพัฒนาการที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน”

ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทดานอน ซึ่งเป็นองค์กรด้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์นม น้ำดื่ม และโภชนาการสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ กลุ่มบริษัทดานอนมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2500 ซึ่งยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมของเราได้รับโภชนาการที่เหมาะสม และมีสุขภาพที่ดี เราพยายามที่จะสร้างสรรค์ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้ความชำนาญของเราในด้านโภชนาการและสุขภาพ อนามัยต่อสังคม ผ่านแบรนด์ Dumex (ดูเม็กซ์) แบรนด์ Hi-Q (ไฮคิว) Alpro (อัลโปร) Souvenaid (ซูวีเนด)และ Protinex (โปรติเน็กซ์) ภายใต้วิสัยทัศน์ “Danone, One Planet One Health” สะท้อนความเชื่อว่าสุขภาพของผู้คนและสุขภาพของโลกนั้นเชื่อมโยงถึงกัน ผลิตภัณฑ์ของดานอน เป็นสินค้าประเภท FMCG (Fast-moving consumer goods) และ ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) ได้รับการรับรองจาก Bcorp ด้านมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลกรายแรกในประเทศไทย (มีนาคม 2564) ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงมาตรฐานสูงสุดของดานอนนั่นเอง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ดานอน ประเทศไทย” ได้ที่ https://danoneprolife.com/th