แอสตร้าเซนเนก้า คว้า 2 รางวัล “Industry Champions of the Year” และ “Community Initiative” จากงาน ACES Awards 2022

บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้รับรางวัลจากงาน “องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย” (Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2022: ACES Awards 2022) ในสาขา“Industry Champions of the Year” และ “Community Initiative” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กัวลาลัมเปอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

รางวัลสาขา “Industry Champions of the Year” คือรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ซึ่งมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม รวมถึงมีแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่ยอดเยี่ยม และมีความสามารถในการพัฒนาปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้สำเร็จ ส่วนอีกหนึ่งรางวัลในสาขา “Community Initiative” จะมอบให้แก่องค์กรที่มีโครงการและความคิดริเริ่มในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการพัฒนาสังคมในวงกว้าง ซึ่งการคว้าทั้ง 2 รางวัลจากงาน ACES Awards 2022 ถือเป็นข้อพิสูจน์สำหรับแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ในการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งนำความชัดเจนด้านกลยุทธ์ความยั่งยืนมาขับเคลื่อนธุรกิจ และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนไทย โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคและปัญหาสุขภาพ ยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ส่งเสริมการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และพัฒนายานวัตกรรมให้กับผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน ซึ่งจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ทำให้เราเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการขยายขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน (People) ชุมชน (Society) และโลก (Planet) ที่เราอาศัยอยู่มากยิ่งขึ้น”

“การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่เพียงแต่ทำให้การดำเนินธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง แต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและประชากรในสังคมโดยส่วนรวม”  นายเจมส์ ทีก กล่าวเสริม

งานมอบรางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES Awards) ได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 โดย MORS Group องค์กรด้านสื่อชั้นนำจากประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกย่องผู้นำขององค์กร ที่สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนประเด็นความยั่งยืนในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วทั้งทวีปเอเชีย