ซีอาร์จี เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจกับแนวคิดประสบการณ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม นำร่องเปิดร้าน KFC Green Store สาขาราชพฤกษ์

ปิยะพงศ์ จิตต์จำนงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส QSR & Western Cuisine ผู้บริหารแบรนด์ เคเอฟซี ภายใต้การบริหารโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัดเปิดร้าน KFC Green Store ภายใต้แนวคิด “Journey to zero” สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าร้านเคเอฟซี สาขา โรบินสัน ราชพฤกษ์ โดยการออกแบบร้าน ในคอนเซ็ปต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยปัจจุบันผู้บริโภคยุคใหม่ได้หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเราจึงนำเอาความเชี่ยวชาญในด้านการทำธุรกิจอาหารที่บริษัทมีมาสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมไปพร้อมกัน ซึ่งแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการเดินตามนโยบายของ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  ที่ต้องการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในมิติต่างๆ ด้วยการใช้แนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมให้กับสังคม (CSV) เป็นแกนหลักในการทำงาน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสำเร็จร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม โดยไฮไลท์สำคัญของร้าน เคเอฟซี สาขา ราชพฤกษ์ แห่งนี้ คือ ตัวอาคารออกแบบในสไตล์นอร์ดิก ให้ mood & tone ที่อบอุ่น ผ่อนคลายและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติรวมถึงวัสดุในกระบวนการก่อสร้างและเทคโนโลยีภายในร้านที่ส่งเสริมแนวคิดเพื่อความยั่งยืน อาทิ กระจกประหยัดพลังงานที่ป้องกันความร้อนผ่านกระจกในขณะที่ให้แสงส่องผ่านได้มากการเลือกใช้ของตกแต่งร้านที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ตลอดจนชุดพนักงานที่ตัดเย็บด้วยผ้าจากเส้นใยขวดพลาสติก

และที่สำคัญที่สุด คือการมุ่งเน้นไปที่การสร้างจิตสำนึกในด้านของการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในร้านมีมุม Education & Sharing zone ที่ตกแต่งด้วยภาพวาดจากศิลปินเด็ก ในความดูแลของมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกิจกรรมประกวดภาพวาด “สิ่งแวดล้อมในฝันของหนู” ซึ่งนี่เป็นการเริ่มต้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนไทย

และยังต่อยอดด้วยแคมเปญ “ปรับไลฟ์ ช่วยโลก กับเคเอฟซี” ด้วยการกระตุ้นเพื่อปรับพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกของลูกค้า เพื่อมุ่งหวังช่วยลดปัญหาขยะ และดำเนินการคัดแยกขยะที่หน้าร้าน ซึ่งจะมีทั้งเศษอาหาร ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม กระดาษ และอื่นๆ เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการจัดเก็บ และนำไปแปรสภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ในส่วนของอาหารส่วนเกินจากการจำหน่าย ที่มีคุณภาพดีสามารถนำมาบริโภคได้ จากร้านเคเอฟซี ก็ดำเนินโครงการ Harvest Program เพื่อรวบรวมและส่งต่อให้กับ “บ้านราชาวดี” เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน และผู้ที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจของพนักงาน เนื่องจากสามารถลดจำนวนอาหารที่จะต้องทิ้งในแต่ละวัน

เคเอฟซี Green Store Concept สาขาราชพฤกษ์นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของแบรนด์ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เริ่มตระหนักและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเรายังคงเดินหน้าดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงความจริงจังและจริงใจ และเพื่อให้ร้านของเราเป็นร้านค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และอยู่บนเส้นทางของความยั่งยืนต่อไป

เคเอฟซี แบรนด์เรือธงของเครือซีอาร์จี ปัจจุบัน มีจำนวนสาขากว่า 312 สาขา และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ (2565) จะมีจำนวนสาขารวม 320 สาขา และสำหรับร้าน KFC Green Store สาขาราชพฤกษ์นี้ เป็นสาขาลำดับที่ 983 ของ เคเอฟซี ประเทศไทย