มอนเดลีซ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จ รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award ฉลอง 8 ปีซ้อน

  • ชูแคมเปญเพื่อสังคม “Snacking Made Right” ส่งเสริมการบริโภคขนม
    อย่างเหมาะสม สานต่อความยั่งยืน

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่างตอกย้ำความสำเร็จด้วยการได้รับรางวัล AMCHAM CSR ExcellenceAward (Gold Level) ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย(AMCHAM) ในฐานะองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นผ่านแคมเปญ Snacking Made Right ส่งเสริมการบริโภคขนมและของว่างอย่างเหมาะสมเพื่อสานต่อด้านการสร้างสุขภาวะที่ดีการชูความยั่งยืนด้วยการลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมการสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และอุทกภัย โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และเจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

นายพสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับได้รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence (Gold Level Award) ประจำปี พ.ศ. 2565ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านขนมและของว่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่สร้างสรรค์กิจกรรมและการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีที่ผ่านมา มอนเดลีซ ประเทศไทยได้ส่งแคมเปญ Snacking Made Right เพื่อตอกย้ำพันธกิจด้านการสนับสนุนการรับประทานขนมและของว่างอย่างเหมาะสมสานต่อกลยุทธ์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในระดับโลกสู่ท้องถิ่น ครบครัน 3 มิติ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการบริโภคขนมและของว่างอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาวะที่ดี 2) สร้างความยั่งยืนด้วยการลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม3) การสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และอุทกภัย เพื่อเดินหน้าสร้างคุณค่า เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเติบโตเคียงข้างคนไทยอย่างยั่งยืน”

แคมเปญ Snacking Made Right โดดเด่นด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

  • การส่งเสริมการบริโภคขนมและของว่างอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาวะที่ดี

นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดีเช่น แทงก์ กัมมี่ส์ เสริมวิตามินซี ลูกอมฮอลล์ เอ็กซ์เอส และหมากฝรั่งเดนทีน/หมากฝรั่งคลอเร็ทรีแคลเด้นท์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ำตาล มีการแสดงข้อมูลโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์และกำหนดปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อหนึ่งหีบห่อให้ไม่เกิน 200 กิโลแคลอรี่ เพื่อการรับประทานอย่างถูกต้อง

  • สร้างความยั่งยืนด้วยการลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ขานรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนระดับโลกสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 ด้วยการลดการปล่อยมลพิษจากการลดการใช้พลังงานและลดการใช้น้ำ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาใช้พลังงานหมุนเวียนเปลี่ยนขยะอาหารจากโรงงานเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นของอาหารสัตว์และลดการวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ ในโรงงานผลิตลูกอมและหมากฝรั่งในประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และโรงงานผลิตเครื่องดื่มชนิดผง จังหวัดขอนแก่น

  • การสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และอุทกภัย

ดำเนินการช่วยเหลือในด้านการบริจาคเงิน ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมมูลค่ากว่า 17.6 ล้านบาท สำหรับชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

ติดตามกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล

ได้ทาง www.mondelezinternational.com หรือกดติดตามทวิตเตอร์ www.twitter.com/MDLZ