จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ เฮลธ์ ประเทศไทย ผู้นำด้านความยั่งยืนที่ผลักดันพันธกิจเพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบายของบริษัท ได้รับการยอมรับจากแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ เฮลธ์ ประเทศไทย ได้รับ รางวัลยอดเยี่ยมจาก นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำหรับแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตในประเทศไทย

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ได้รับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town Award) จากความก้าวหน้าต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory Award) ต่อความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่โรงงานผลิต

บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัลนี้เมื่อวันที่ 30 กันยายน ในงานสัมมนา Eco Innovation Forum ถือเป็นความสำเร็จของความตั้งใจของบริษัทฯ ในการลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจโลกสีเขียวสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดี (#HealthyLivesMission)

สายการผลิตของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ เฮลธ์ ประเทศไทย ดำเนินการโดย บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Listerine®, Johnson’s Baby®, Neutrogena® และ Tylenol® เพื่อจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ

คุณราวี บอร์เดีย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทีมงานในประเทศไทยของเรารู้สึกน้อมรับยินดีกับรางวัลนี้

เราได้ริเริ่มนำความคิดโครงการ #HealthyLivesMission มาใช้กับการผลิตในประเทศไทยของเราตั้งแต่ปีที่แล้ว นั่นคือการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ (ที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับสนามฟุตบอล สนาม) ที่มีกำลังการผลิต 4,147 MWh ในพื้นที่บนดาดฟ้าอาคารสำนักงานของเราแห่งหนึ่ง และที่โรงงานทำความเย็นแบบ AI (AI-chiller plant) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบนี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินการการผลิตด้วยพลังงานหมุนเวียน ลดการใช้พลังงานโดยรวม และลดปริมาณการปล่อย CO2” คุณวีรญา แก้ววิลัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการสายการผลิตประจำประเทศไทยกล่าว

คุณราวี กล่าวเพิ่มเติมว่า “รางวัลนี้ได้สะท้อนถึงบทบาทของไซต์การผลิตที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน โรงงานผลิตของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ เฮลธ์ ประเทศไทย เป็นโรงงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบบูรณาการทางดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในโครงการ IEAT 4.0: Smart Eco Industrial Estate ตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราต่อกลยุทธ์ความยั่งยืนของประเทศไทย 4.0”

ด้วยความมุ่งมั่นนี้ เราได้รวมเทคโนโลยีและการลงทุนที่ดีที่สุดเข้ามาในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ESG รวมทั้งการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว และลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องของเรา” คุณราวีกล่าวเสริม

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ได้สร้างระบบพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่มากกว่า 50 ระบบ ใน 14 ประเทศ และภายในสิ้นปี 2565 ระบบไฟฟ้าของบริษัททั่วโลกมากกว่า 54% จะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่โลกสีเขียวของเราและเรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าโครงการ  #HealthyLivesMission ในประเทศไทย เพื่อสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น และจะยืนหยัดต่อภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับธุรกิจ เช่น การริเริ่มสานต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระยะที่ ซึ่งมีกำลังการผลิต 1,826 MWh ต่อปี บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100% เพื่อก่อให้เกิดพลังงานยั่งยื่นต่อการดำเนินงานของเราภายในปี 2568 และมีความตั้งใจจะบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในไซต์งานของเราภายในปี 2573 ด้วยกันนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการต่อเนื่องที่จะลดปริมาณ CO2 ที่ไซต์งานให้ลดลงเหลือประมาณ 4,500 ตันต่อปี ให้ได้ในที่สุด” คุณวีรญา กล่าวปิดท้าย