“เซ็นทรัลพัฒนา” ส่งเสริมความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในเทศกาล “BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคน”เพื่อร่วมกันสร้างเมืองที่น่าอยู่

  • ทุกโครงการให้ความสำคัญการสร้างพื้นที่เพื่อช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คน รวมถึงผู้มีข้อจำกัดทางร่างภาย โดยการใช้อารยสถาปัตย์ (Universal Design) อาทิ พื้นที่ทางลาดห้องน้ำ พื้นที่จอดรถพร้อมริเริ่มให้พาสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาเข้ามาใช้บริการได้
  • ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพผู้พิการทุกธุรกิจภายในกลุ่มเซ็นทรัล โดยมีการจ้างงานเกือบ 800 คน พร้อมการสนับสนุนพื้นที่และการส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในเทศกาล BANGKOK For ALL#กรุงเทพฯเพื่อทุกคน ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ในโอกาสวันคนพิการสากลกรุงเทพมหานครปี2565 โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) นำโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ สสส. และภาครัฐภาคเอกชนจากหลายหน่วยงาน โดยภายในงานบริษัทเซ็นทรัลพัฒนายังได้สนับสนุนบูธจัดจ้างงานคนพิการ ซึ่งขณะนี้ทุกธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัลได้มีการจ้างงานผู้พิการแล้วเกือบ 800 คน พร้อมสนับสนุนพื้นที่และความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง

นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล Chief Development and Commercial Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนากล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนามุ่งมั่นด้วยบทบาทของนักพัฒนาหรือ ‘Place Maker’ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคนพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับทุกคน โดยหมายรวมถึงผู้คนที่มีความหลากหลาย และโอกาสที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้น ในทุกโครงการที่เราพัฒนาจึงให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ที่มีส่วนช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในด้านต่างๆ ทั้งการออกแบบที่ตอบสนองคนทุกกลุ่ม, การเพิ่มพื้นที่สีเขียว, พื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน เช่น ลานออกกำลังกาย, สนามเด็กเล่น, ศูนย์การเรียนรู้, พื้นที่รับบริจาคโลหิต เป็นต้น”

ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาได้ให้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย ให้สามารถมาใช้ชีวิตภายในโครงการได้ โดยมีการใช้อารยสถาปัตย์ (Universal Design) ได้แก่ พื้นที่ทางลาด ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ รวมไปถึงการเริ่มนำร่องให้ผู้พิการทางสายตาสามารถนำสุนัขนำทางเข้ามาใช้บริการได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพผู้พิการ ทุกธุรกิจภายในกลุ่มเซ็นทรัล ได้มีการจ้างงานผู้พิการ จำนวนเกือบ 800 คน โดยมีทั้งการรับคนพิการเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ, การสนับสนุนพื้นที่ให้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและการส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการจำหน่าย, โครงการเพาะเห็ด, โครงการนวดโดยคนพิการทางด้านสายตา, โครงการงานหัตถกรรมต่างๆ เป็นต้น

“โดยความมุ่งมั่นทั้งหมดที่เซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มเซ็นทรัลได้ริเริ่มไปแล้ว รวมถึงการร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในเทศกาล BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคนเราพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งของสังคม ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกับคณะทำงานของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ให้เราได้ร่วมกันสร้างสรรค์กรุงเทพฯ ให้เป็น ‘เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน’ และเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับผู้คนในรุ่นต่อไป”นายชนวัฒน์กล่าว

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้าง Sustainable Ecosystem ที่แข็งแกร่งด้วยความเป็นผู้นำ “Retail-Led Mixed-Use Development” ประกอบด้วยธุรกิจหลัก ได้แก่ ศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้ มอลล์, ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงานและโรงแรมพร้อมทั้งขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ด้วยการสร้างและพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณภาพเพื่อดูแลคนและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่ไปกับการเดินหน้าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไทย