เซ็นทรัล รีเทล ใช้กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ Equality Marketing เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ ตอกย้ำ Brand Belief ที่เชื่อว่าการสร้างคน คือการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เดินหน้าตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความสุขส่งท้ายปีกับแคมเปญประจำปี เปิดตัวโครงการ Gift to Gifted  เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Happiness Forward โดยปีนี้ใช้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ Equality Marketing เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในสังคม ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค (Customer Engagement) ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยนำเสนอเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอสั้น ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเก่งของเด็กไทยผู้มีความฝัน และเซ็นทรัล รีเทล พร้อมเป็นตัวกลางที่จะช่วยสร้างฝันของเยาวชนไทยให้เป็นจริง โดยจับมือร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เชิญชวนคนไทยร่วมส่งต่อความสุข และสมทบทุน มอบโอกาสให้กับเยาวชนไทย เพื่อสร้าง ‘คน’  ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความตั้งใจของเซ็นทรัล รีเทล ในการมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมไปกับการสร้างความเท่าเทียมและสนับสนุนความหลากหลายในสังคมตามแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Green & Sustainable Retail ในด้าน Navigate Society Wellbeing สร้างสังคมให้น่าอยู่ จึงได้ริเริ่มกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ Equality Marketing เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ของการส่งต่อความสุข (Happiness Forward) โดยการมอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้ทำตามความฝัน เพราะเรามีเด็กเก่งๆ อีกมากมายทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพและทักษะความสามารถสูง แต่ยังขาดโอกาสและการส่งเสริมให้ไปถึงการแข่งขันในเวทีระดับสากล ทาง CRC จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายและทำฝันของเด็กไทยให้เป็นจริง เราได้คัดเลือกเด็ก gifted  คน ที่มีพรสวรรค์แตกต่างกัน มาเป็นตัวแทนของเด็กไทยที่มีความสามารถผ่านเรื่องราวในคลิปวีดีโอสั้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมาย พร้อมทั้งจับมือร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 และช่วยเหลือนักเรียนยากจนแต่ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 3 ล้านคน ใน 3 ปี ด้วยการเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันสมทบทุน มอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม เพราะการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคน และตอกย้ำความมุ่งมั่นของ เซ็นทรัล รีเทล ที่เชื่อว่า การสร้างคน คือการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ผู้สนใจสามารถรับชมคลิปวิดีโอ “Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด” ได้ที่ Facebook Central Retail และร่วมสมทบทุนให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ ผ่านการสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ทุกการบริจาคผ่านการสแกน QR จะได้สิทธิลดหย่อนเข้าระบบของทางสรรพากรอัตโนมัติ)