เซ็นทรัลพัฒนา จัดสัมนา “CPN Retail Academy 2022” ส่งเสริมไอเดียต่อยอดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนติดอาวุธ ให้เหล่าคู่ค้า และผู้ที่สนใจร่วมธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขาทั่วประเทศ เดินหน้าส่งมอบความรู้ให้คู่ค้าและผู้สนใจที่จะร่วมธุรกิจ ในงานสัมมนา “CPN Retail Academy 2022”  เพื่อเสริมแกร่งความรู้ในโลกค้าปลีกยุคใหม่โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน

ธุรกิจรีเทลนับเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดการณ์ ภาพรวมมูลค่าธุรกิจค้าปลีกในปี 2565 จะกลับมาขยายตัวอยู่ที่ราวที่ 11% ต่อปี เป็น 3.45 ล้านล้านบาท  ในปัจจุบันธุรกิจรีเทลก้าวสู่การเป็นรีเทลยุคใหม่จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล โควิด-19 และอื่นๆ ต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจรีเทลปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในปัจจุบัน

เซ็นทรัลพัฒนา จึงจัดงานสัมมนา “CPN Retail Academy 2022” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในวงการค้าปลีก โดย คุณเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ Head of Property Management รวมถึงวิทยากรแถวหน้าของเมืองไทย ทั้งด้าน Visual Merchandising, Digital Marketing และ Experience Sharing จากแขกรับเชิญคนสำคัญ อาทิ คุณทนงศักดิ์ แซ่เจี้ยว YUEDPAO, คุณศรเรศ ทองอร่าม JEWELISTA, คุณเธียร์วิทย์ เจนวินิชกุล MR.เก๋า, คุณกิตติคม ชนะกิตติ และ คุณวิไลลัก กลิ่นยอด Kansei Sushi ที่มาร่วมเผยเคล็ดลับสุดยอดสู่ความสำเร็จจากผู้ประกอบการตัวจริง

ปัจจุบัน “CPN Retail Academy 2022” เดินหน้าสู่ปีที่ 3 แล้ว และมีคู่ค้าทางธุรกิจและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน ที่ได้นำความรู้ที่ได้จากการสัมมนามาขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ