อนาคตสินค้าอาหารของสิงห์

สันต์ ภิรมย์ภักดี ผู้บริหารของสิงห์ กำหนดทิศทางอนาคตของสินค้าอาหารของกลุ่มสิงห์อย่างชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใด แต่ที่แน่น ๆ สิงห์จะขอโตในธุรกิจสแนค แม้ว่าจะล้มเหลวมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม