‘เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร’ เปิดหน่วยบริการความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด19 ใจกลางเมือง 27-29 ธันวาคม 2565

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผนึกกำลังร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สนับสนุนพื้นที่เปิดหน่วยบริการความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกโรงพยาบาลแก่ประชาชนผู้สนใจโดยเซ็นทรัลเวิลด์ถือเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดใจกลางเมือง ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและโรงพยาบาลหลายแห่ง ด้วยความพร้อมของสถานที่ที่มีศักยภาพบน Strategic Location ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางเมืองการเดินทางสะดวก มีความพร้อมด้านการบริการ รวมถึงสถานที่ที่สะอาดปลอดภัยระบบอากาศถ่ายเท มีการฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศภายในศูนย์การค้าตลอดเวลาด้วยแสง UV-C สถานที่ขนาดใหญ่สามารถรองรับเจ้าหน้าที่และประชาชนจำนวนมาก ไม่แออัด มี Social Distancing 100% มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การรักษามาตรการคุมเข้มตามแนวทางแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ทำงานอย่างเต็มที่เริ่มเปิดให้ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 27-29 ธันวาคม 2565

โดยเซ็นทรัลเวิลด์เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน สามารถ Walk-in โดยต้องนำบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ลงทะเบียนได้ที่หน่วยบริการซึ่งเปิดให้บริการจำนวน 3 วันระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา12:00 – 20:00 น. บริเวณชั้น 5 โซนเอเทรียม ซึ่งจะบริการฉีดวัคซีนจำนวน 500 คน/วัน (วัคซีนไฟเซอร์ : สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : CentralWorld

การเดินทางสะดวกสบายด้วยสถานที่ตั้งกลางใจเมือง จุดศูนย์กลางการคมนาคม ใจกลางแยกราชประสงค์ ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกทั้ง BTS (สถานีชิดลม, ราชดำริ, สยาม), รถโดยสารประจำทางพร้อมที่จอดรถกว้างขวางรองรับจำนวนรถได้มากกว่า 5,000 คัน