รู้จักโครงการ “Young GENergy ทราบแล้วเปลี่ยน” จาก ปตท. กับภารกิจปลูกฝัง ‘เยาวชน’ ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า


หลายคนน่าจะพอทราบว่าไทยจำเป็นต้องนำเข้าพลังงานมาใช้ในประเทศ เช่น น้ำมันที่ต้องนำเข้าถึง 90% และวิกฤตที่ผ่านมาไม่ว่าจะ COVID-19 หรือสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้ราคาพลังงานและวัตถุดิบอื่น ๆ อาทิ ปุ๋ย ยิ่งสูงขึ้นไปอีก ซึ่ง ปตท. ก็ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวนี้ดี จึงได้เริ่มโครงการ Young GENergy ทราบแล้วเปลี่ยน” เพื่อหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในระยะยาวของเยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักในอนาคตของประเทศไทย

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของโครงการ Young GENergy ทราบแล้วเปลี่ยน” ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชน เนื่องจาก ปตท. มองว่าคนรุ่นใหม่ คือ หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้เหล่าคนรุ่นใหม่ได้ช่วยกันกระตุ้นการรับรู้ของสังคมถึงการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสูด

ปตท. จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 167 คนและผ่านการคัดเลือกเหลือ 110 คน ที่ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, การศึกษาโครงการป่าวังจันทร์ และเรื่องราวของพลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตไบโอแก๊สอย่างครบวงจร รวมถึงการผลิตสื่อแบบมืออาชีพเป็นเวลา 2 คืน 3 วัน ที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ก่อนจะนำองค์ความรู้ ไปผลิตเป็นคลิปสั้นสำหรับการเผยแพร่ทางโซเซียลมีเดียเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้างถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าต่อไป

การประหยัดพลังงานเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันรณรงค์ใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนพยายามช่วยกันรณรงค์ แต่สำหรับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเกินไป

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ย้ำว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่ทราบดีว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานที่มีแล้วก็หมดไป ขณะที่แนวโน้มการใช้งานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทั้งจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการบริโภคต่อคนก็จะยิ่งสูงขึ้นตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ดังนั้น การใช้พลังงานจำเป็นต้องใช้เท่าที่จำเป็นไม่เช่นนั้นพลังงานจะหมดอย่างรวดเร็วหากใช้อย่างสิ้นเปลือง ดังนั้น ไทยเองก็พยายามค้นหาพลังงานทดแทนมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ของคนทั้งประเทศไทย ลดการพึ่งพาต่างชาติ และช่วยลดภาวะโลกร้อน

“เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตที่มีไฟฟ้า เปิดปุ๊บติดปั๊บ แต่ยังมีอีกหลายประเทศที่เปิดปุ๊บไม่ติดปั๊บ ยังมีคนลำบากกับเราอีกเยอะ เราเองก็ไม่อยากให้คนในประเทศลำบากแบบนั้น วิธีที่ทำได้เองคือ ประหยัด เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทำ จนเกิดเป็นหลักสูตรนี้ เพราะไม่อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานลำบาก”