แมคไทย คว้ารางวัลโล่ทองเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่น สะท้อนพันธกิจของแบรนด์แมคโดนัลด์ทั่วโลกที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้บริหารแบรนด์แมคโดนัลด์ในประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จธุรกิจบริการอาหารจานด่วนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านทรัพยากรบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคว้ารางวัลพิเศษ โล่ทองเกียรติยศ (Hall of Fame Gold Class) ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของรางวัล Kincentric Best Employers 2022 ซึ่งเป็นการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยมาต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป สำรวจโดย คินเซนทริค (ประเทศไทย) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หลักเกณฑ์ 4 มิติ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร, ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของนายจ้าง, ประสิทธิภาพของผู้นำ และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่แมคไทยได้รับมอบรางวัลโล่ทองเกียรติยศ (Hall of Fame Gold Class) ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่สุดพิเศษ เนื่องจากได้ถูกรับเลือกให้เป็นสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น โดยเป็น 1 ใน 4 ขององค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ หลังจากที่เคยคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นอันดับ 1 มายาวนาน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 อีกทั้งยังเคยคว้ารางวัลนายจ้างดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ประจำปี 2560 และ “Best of the Best” ของนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 นับว่าเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความผูกพันของพนักงาน  ที่มีต่อองค์กร มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแมคไทยในการมุ่งมั่นเป็น Best Employer of Choice คือก้าวสู่ความเป็นสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วย (Great Place to Work) สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานทุกคน”

นอกจากการสร้างให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ยังต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงาน (Employee eXperience) ซึ่งเรื่องของการสร้าง Positive Employee ของแมคไทยนั้น จะเน้นสร้างประสบการณ์ผ่าน 4F ตามแนวทางของ Employment Journey ตั้งแต่ต้นจนจบ อันประกอบไปด้วย

FUN ความสนุกสนาน ทำงานด้วยความรู้สึกสนุกสนาน เน้นการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เป็นกันเอง มีการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นทางการ

FRIEND ที่แมคไทยพนักงานต่างทำงานกันด้วยความเข้าใจกัน ซึ่งจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงาน แต่จะมองว่าเรามีเพื่อนสนิทในที่ทำงาน และเพื่อนของเราก็จะเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือสนับสนุนที่พร้อมให้มีการเติบโตไปด้วยกัน

FUTURE พร้อมสนับสนุนให้พนักงานมีการเติบโต และสร้างอนาคตทางอาชีพ ส่งเสริมในการเลื่อนตำแหน่งตามศักยภาพของพนักงาน อย่างในปี 2022 เรามีพนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง 11.50% ถือว่าอยู่ในระดับ Global Standard

FLEXIBLE มีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยเฉพาะน้องๆ พนักงานที่ Restaurant สามารถเลือกได้จะทำงานกี่วัน กี่ชั่วโมง สามารถดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่น น้องพนักงานที่ยังศึกษาอยู่”

นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล กล่าวเสริมถึงปัจจัยที่เป็นกุญแจหลักแห่งความสำเร็จว่า “เนื่องจากธุรกิจของแมคไทยเป็นธุรกิจที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งบริการจัดส่งถึงบ้าน จึงเสมือนเป็น People Business ดังนั้นแมคไทยจึงให้ความสำคัญกับพนักงาน เพราะพวกเขาคือผู้ที่ส่งมอบความสุขและความประทับใจให้กับลูกค้า และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ ทำให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ ดังนั้น ความสำเร็จครั้งนี้นับได้ว่าเกิดจากพวกเขาเหล่านั้นที่ช่วยกันขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังสะท้อนพันธกิจของแบรนด์แมคโดนัลด์ทั่วโลก คือ Making Delicious Feel Good Moment Easy For Everyone ของการดำเนินธุรกิจในการส่งมอบ Feel Good Moment ให้กับลูกค้า”

ความชัดเจนที่สะท้อนถึงการดูแลพนักงานเป็นอย่างดีของแมคโดนัลด์ คือ การเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวในธุรกิจ QSR (Quick Service Restaurant) ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งที่ผ่านมานั้นเคยได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นของประเทศไทยติดต่อกันมามากกว่า 5 ครั้ง ในรอบ 20 ปี ได้แก่ ปี 2554, 2556, 2558, 2559, 2556 และในปี 2560 แมคไทยได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งแมคโดนัลด์ยังได้คว้ารางวัลนายจ้างดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2554 และปี 2560 รวมทั้งรางวัลสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2557 อีกด้วย

“และความมุ่งมั่นของเราในการสร้างที่ทำงานให้เป็นที่ทำงานดีเลิศสำหรับพนักงาน พร้อมปรับปรุงแนวปฏิบัติในการดูแลและการพัฒนาพนักงาน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน การทำงานเป็นทีมเวิร์ค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงทัศนคติด้านธุรกิจการบริการและความสนุกในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่ดีในมุมมองของพนักงาน Gen Z ซึ่งเป็นพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ และเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ของเรา การที่บุคลากรได้พัฒนาเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา” นางสาวกิตติวรรณ กล่าวสรุป

เกี่ยวกับแมคโดนัลด์ ประเทศไทย

แมคโดนัลด์ เริ่มให้บริการในประเทศไทยในปี พ.ศ.2528 เป็นประเทศที่ 35 ของโลก พร้อมให้บริการอาหารมาตรฐานระดับโลกใน 227 สาขา ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565) ซึ่งมีบริการหลากหลายในแต่ละสาขา ทั้งนั่งรับประทานที่ร้าน, บริการ Drive Thru, บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเคาน์เตอร์ของหวานและแมคคาเฟ่ ที่ให้บริการกาแฟในบรรยากาศสบายๆ พร้อมด้วยบริการฟรี WiFi internet และการให้บริการผ่านเครื่อง SOK (Self Ordering Kiosk) นอกจากนี้ยังให้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านผ่านบริการ McDelivery โทร. 1711 แมคโดนัลด์ให้บริการลูกค้ากว่า 10 ล้านคนต่อเดือน โดยมีพนักงานทั่วประเทศมากกว่า 9,000 คน ธุรกิจที่แข็งแกร่งของแมคโดนัลด์ในวันนี้เกิดขึ้นจากทีมงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่เข็มแข็ง ซึ่งเป็นที่มาของความสำเร็จในปัจจุบัน

เกี่ยวกับคินเซนทริค

คือบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญต่อการยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากร ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด (Disruptive Business Environment) โดยได้รีแบรนด์จาก Aon ภายหลัง Spencer Stuart เทกโอเวอร์เมื่อ 1 ก.ค. 2562  การศึกษาเรื่องสุดยอดนายจ้างดีเด่นได้จัดทำขึ้นครั้งแรกในเอเชีย ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2544 และในปี 2548 ได้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพาร์ตเนอร์ มีการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนทั้งพนักงาน ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล แล้วนำมาวิเคราะห์ ซึ่งจะมีกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกตัดสิน ในปีนี้มีองค์กรเข้าร่วมเกือบ 100 องค์กร ปี 2544 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบแง่มุมเชิงลึกขององค์กรต่างๆ ที่ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความได้เปรียบคู่แข่งขันด้วยการดูแลเรื่องบุคคลากร เพื่อเสาะหาปัจจัยที่ทำให้องค์กรเป็นสถานที่ทำงานที่ทุกคนต้องการอยากทำงานด้วย และ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นในภูมิภาค ซึ่งมีความครอบคลุมและน่าเชื่อถือที่สุดในเอเชียแปซิฟิค