Blockdit ปรับดีไซน์การสร้างโพสต์ใหม่ ให้ดึงดูดด้วยรูปภาพและข้อความ

Blockdit ปล่อยอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุด 19.1 มีการจัดลำดับความสำคัญในการสร้างโพสต์ด้วยรูปภาพหน้าปก และข้อความ เพื่อทำให้ผู้อ่านตัดสินใจคลิกอ่านโพสต์บนฟีดได้ง่ายมากขึ้น การปรับเปลี่ยนดีไซน์การสร้างโพสต์ใหม่ในครั้งนี้ ช่วยสนับสนุนให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์มีการสร้างโพสต์ที่มีคุณภาพดี ในการเน้นเรื่องรูปภาพหน้าปกและข้อความพาดหัว

ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ดังนี้

รูปภาพหน้าปก (Cover Photo)
การสร้างโพสต์ใหม่ทุกโพสต์จะต้องมีการใส่รูป Cover Photo ที่ด้านบนสุดของโพสต์ โดยให้อิสระ Content Creator สร้างสรรค์รูปภาพปก และขนาดภาพที่เหมาะสมในการโพสต์

ข้อความพาดหัว (Title)

สามารถใส่ Title ของโพสต์ได้ในลำดับถัดมา เพื่อเน้นข้อความให้ดึงดูดสายตาผู้อ่าน
โดยข้อความ Title จำกัดไม่เกิน 80 ตัวอักษร

วิธีการใช้งาน

– กดสร้างโพสต์ตามปกติ แล้วเลือกเพิ่มรูปภาพหน้าปก (Cover Photo) พร้อมใส่ข้อความพาดหัว (Title) และรายละเอียดเนื้อหาที่ต้องการโพสต์ (Detail)

สามารถทดลองใช้งานกันได้แล้วตอนนี้ เพียงดาวน์โหลดและอัปเดตแอปพลิเคชัน Blockdit ให้เป็น Version 19.1

มีให้ดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android https://www.blockdit.com/download

Ref. https://www.blockdit.com/posts/63abffca3b37c3e51dc695b4