“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” จับมือพีไอเอ็ม-สวนสุนันทา เตรียมกองทัพคนรุ่นใหม่ พัฒนาหลักสูตรสร้างมืออาชีพด้านบริหารอาคาร รองรับตลาดคอนโด-อาคารสูงโต

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ตอกย้ำความแข็งแกร่งการส่งมอบที่อยู่อาศัยและบริการระดับ Best in Class จับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-ราชภัฏสวนสุนันทา ปั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่บุคลากรมืออาชีพ ควบคู่ Upskill ทีมงานด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์หวังแก้ปัญหา Talent คุณภาพในสายงานขาดแคลนจากสถานการณ์ตลาดคอนโด-อาคารสูงเติบโต นำร่องพัฒนาระบบ e-Learning ยกระดับคุณภาพทีมงานสู่การบริการตอบโจทย์คนยุคใหม่

นางสาวนฑา กิตติอักษร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-Friendly Residences) กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นในการส่งมอบโครงการที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร ตลอดจนบริการหลังการขายระดับ Best in Class บริษัทได้เดินหน้าจับมือร่วมกับ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารอาคารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพด้านงานบริหารอาคารให้แก่ประเทศ

“ขณะนี้ตลาดที่อยู่อาศัยกลับมาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงาน ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรคุณภาพด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มจำนวนไม่เพียงพอตอบสนองความต้องการการจัดการอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนที่มีประสบการณ์และภาคการศึกษาที่มีหลักสูตรและบุคลากร จะเป็นก้าวสำคัญช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว” นางสาวนฑา กล่าว

ทั้งนี้ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ และทั้ง 2 สถาบันการศึกษา จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเตรียมและผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นบุคลากรมืออาชีพในสายงาน เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคปฏิบัติกับบริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด MDPC Expertise Meets Excellence ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร สร้างโอกาสการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานแก่นักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษากับเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ด้วย

นางสาวนฑา กล่าวอีกว่า นอกจากพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้ว บริษัทยังสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรยกระดับความรู้บุคลากรปัจจุบัน หรือ Upskill ให้แก่พนักงานปัจจุบันด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของการบริหารอาคารและผู้ใช้อาคารยุคใหม่ ล่าสุด ได้พัฒนาหลักสูตร e-Learning หลากหลายด้าน อาทิ การบริหารงานสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรอาคารการบริหารพื้นที่ในงานธุรกิจอาคารยุคใหม่ การจัดการความปลอดภัยและการควบคุมอาคาร เป็นต้น เพื่อให้พนักงานปัจจุบันสามารถเข้าไปเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ทั้งนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางและแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยในช่วงครึ่งแรกปี 2565 มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ 33,776 ยูนิต คิดเป็น 63.3% ของจำนวนที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ทั้งหมด 55,360 ยูนิต ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดโควิด-19 (ปี 2561) คาดว่าทั้งปีจะมีโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่รวมกว่า 77,728 ยูนิต ขณะที่ตลาดอาคารสำนักงานก็มีอัตราการเติบโตเช่นเดียวกัน โดยมีการคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 65 อาจมีซัพพลายพื้นที่สำนักงานใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการใหม่กว่า 306,000 ตร.ม. ส่งผลให้ซัพพลายพื้นที่สำนักงานอาจพุ่งสูงกว่า 10 ล้านตร.ม. ในปี 2566

จากทิศทางการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดอาคารสำนักงาน ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านบริหารจัดการอาคารเพิ่มมากขึ้นในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรดังกล่าวนอกจากจะได้รับความรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียนแล้วนักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติจากการลงมือทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริหารจัดการอาคารระดับมืออาชีพของบริษัทแบบใกล้ชิดในทุกขั้นตอนและทุกส่วนงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนการทำงานอย่างแท้จริงเพราะในอนาคตนักศึกษากลุ่มนี้จะกลายเป็นบุคลากรสำคัญที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในสายงานบริหารจัดการอาคารตรงที่ตลาดต้องการ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรี มีธุรกิจหลักในเครืออยู่ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย 2.กลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์  เช่น ออฟฟิศและโรงแรม 3.กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีวิสัยทัศน์ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโครงการระดับลักซูรีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค