เจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต กรุงเทพมหานคร ปรับโฉมใหม่ ยกระดับสู่ “ตลาดต้นแบบวิถีใหม่ย่านถนนประชาชื่น”

ตลาดนัดเจเจกรีนสแควร์ เปิดตัวทีมและแผนปรับธุรกิจโฉมใหม่สู่ “โครงการเจเจ กรีนเอ็กซ์ มาร์เก็ต ตลาดต้นแบบวิถีใหม่ กรุงเทพมหานคร” ภายใต้แนวคิดช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้ารูปแบบใหม่หลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 เตรียมแผนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนกลุ่มลูกค้า ทุกรุ่นทุกวัยเข้าใช้บริการในพื้นที่ ด้วยการจัดสรรร้านค้าและบริการแบบมาร์เก็ตเพลสครบวงจร ให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจและสร้างกลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย พร้อมจับมือภาคีหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เดินหน้าโครงการต้นแบบ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การเกษตรปลอดภัย เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมถึงการยกระดับ SMEs สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพอย่างยั่งยืน

ดร.ชนิสรา ดาอ่อน ประธานเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการเจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของตลาดเจเจกรีน สแควร์ เพื่อร่วมฟื้นฟูพื้นที่และพัฒนาให้ตลาดนัดย่านถนนประชาชื่น ให้กลับมาอีกครั้ง หลังสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด-19 จึงได้ปรับรูปแบบจากตลาดนัดเดิมไปสู่ตลาดรูปแบบใหม่ ที่ชื่อว่า “เจเจ กรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต ต้นแบบตลาดวิถีใหม่ กรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นมาร์เก็ตเพลสทางเลือกใหม่ ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและบริการ ซึ่งจะมีการคัดสรรธุรกิจที่มีคุณภาพไว้รองรับการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาสู่ตลาดที่ส่งเสริมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมจากสินค้าชุมชนฐานราก ชาติพันธ์และชนเผ่าจากทั่วประเทศด้วย โดยการเปิดตัวครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เป็นประธานในวันเปิดตัวเมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566

“ การเปิดตัวของเจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต ได้รับการตอบรับจากภาคีพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ ธนาคารออมสิน, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, สภาธุรกิจไทย-จีน, สมาคมการค้านักธุรกิจสากล, สถาบันอาหาร, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, เครือข่ายตลาดน้ำคลองลัดมะยม, สำนักมาตรฐานการอาชีวะและวิชาชีพ และ ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมาย นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าให้สามารถอยู่รอด อยู่เป็น อยู่อย่างยั่งยืน ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษในการเริ่มต้นใหม่ร่วมกันอีกครั้ง” ดร.ชนิสรา กล่าว

นายศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช กรรมการบริหารด้านการตลาด โครงการเจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต กล่าวเสริมว่า  โครงการเจเจ กรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต ต้นแบบตลาดวิถีใหม่ กรุงเทพมหานคร มีทีมผู้บริหารชุดใหม่ ที่มีประสบการณ์ในด้านการทำธุรกิจตลาดทั้งในและต่างประเทศ ออนไลน์และออฟไลน์เต็มรูปแบบ ที่จะช่วยพัฒนาพื้นที่ขนาด 28 ไร่ ไปสู่ตลาดต้นแบบ (Sandbox) ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาตลาดที่ตอบรับกับนโยบาย “Soft Power 5 F : Food, Film, Festival, Fashion และ Fighting” ของรัฐบาล มาต่อยอด ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวการรวบรวมสินค้าและบริการจากชุมชนทั่วประเทศ สำหรับรองรับกลุ่มคนในเมืองหลวง และนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้เตรียมแผนการจัดสรรพื้นที่ทั้ง โซนแฟชั่น, โซนสุขภาพและความงาม,โซนของที่ระลึกและของสะสม, โซนสินค้าเกษตรอินทรีย์, โซนวัฒนธรรมสินค้าจากชุมชนต่างๆ, รวมถึงโซนการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพแบบครบวงจร  เพื่อเป็นโครงการตลาดต้นแบบวิถีใหม่อย่างแท้จริงต่อไป

“ในเฟสต่อไปจะพัฒนาพื้นส่วนอื่นๆ ในรูปแบบโครงการพิเศษ อาทิ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบด้านการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ “เกษตรกษัตริย์” , โครงการเกษตรผสมผสานที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการแปลงสาธิตเกษตรดิจิทัลและเกษตรคนเมืองที่จะเป็นแหล่งต้นทุนด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เมืองหลวง เป็นต้น โดยโครงการต่างๆ จะเสริมแนวคิดด้านการพัฒนาบุคคลากรของประเทศในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพชีวิตและรายได้ให้กับกลุ่มดังกล่าวไปพร้อมๆ กับการพัฒนาโครงการด้วย “ นายศุภอัชฌ์ กล่าว

นายนันทวัฒน์  เปรมชัยพร กรรมการบริหารด้านการขาย โครงการเจเจ กรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต กล่าวเสริมว่า โครงการฯ ได้เริ่มเปิดรับพันธมิตรร้านค้าที่จะทำธุรกิจกับร่วมกับพื้นที่แล้ว โดยคณะกรรมการจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสู่การเป็นตลาดต้นแบบ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจในลำดับต่อไป สำหรับพื้นที่การให้บริการเฟสแรกนี้ จะเปิดทำการในวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 18.00-24.00น. และเฟสที่สองจะเริ่มเปิดให้บริการพื้นที่ในช่วงกลางวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในในลำดับต่อไป สำหรับผู้สนใจร่วมให้บริการในพื้นที่โครงการ ติดต่อได้ที่ โทร. 095-459-2915