BBIK แจงรายการหุ้น Big Lot แค่ปรับโครงสร้างการถือครองหุ้นรับแผนเพิ่มทุน โดยมีสัดส่วนหุ้นผู้บริหารเท่าเดิม

บอสใหญ่แห่งบลูบิค ชี้แจงรายการขายหุ้นบิ๊กล็อตของ 3 ผู้บริหาร 2,153,000 หุ้น มูลค่าเฉียด 300 ล้านบาท วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเพียงการปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้กับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 10% รองรับหุ้น Dilute หลังแผนเพิ่มทุน แย้มข่าวดีคาดแล้วเสร็จภายใน Q1

BBIK เผยการทำ Big Lot จำนวน 2,153,000 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 139 บาท หรือคิดเป็น 2.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยการโอนหุ้นระหว่างกัน แต่ยังคงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ 52.56% เช่นเดิม โดย 3 ผู้บริหาร ได้แก่ คุณพชร CEO แห่งบลูบิค คุณปกรณ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 และกรรมการบริษัทฯ และคุณพิพัฒน์ กรรมการบริษัทฯ ได้โอนหุ้นบริษัทฯ ให้แก่บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

ซึ่งหลังทำรายการ Big Lot ที่ผ่านมา ส่งผลให้การถือครองหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 27.5% ในขณะที่สัดส่วนการถือครองหุ้นของคุณพชรลดลงจาก 16.86% เป็น 15.01% คุณปกรณ์ลดลงจาก 10% เป็น 9.78% และคุณพิพัฒน์จาก 0.70% เป็น 0.62% ตามลำดับ ทั้งนี้ จากการการถือครองหุ้นเกิน 25% ของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล ทำให้เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 10% จากเงินปันผลที่ได้รับจาก BBIK นั่นเอง

ในส่วนของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีผู้ถือหุ้น คือ คุณพชร คุณปกรณ์ และคุณพิพัฒน์ ในสัดส่วน 61.50%, 35.90% และ 2.60% ตามลำดับ หรือรวมกันทั้งสิ้น 100% ที่สำคัญช่วงนี้ยังเป็น Silent Period ของเหล่าบิ๊กบอสเพราะใกล้ปิดงบปี 65 เห็นชัดแล้วว่า 3 ผู้บริหารยังกอดหุ้น BBIK แน่น แถมประเดิมต้นปีด้วยแผนเพิ่มทุนตั้งเป้าสร้างการเติบโตก้าวกระโดด พร้อมแย้มมีข่าวดีอื่นๆ รออีกเพียบในปีนี้