ฟาริ เอบีซี และ ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จับมือร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ยกระดับคอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลก จาก 2 สถาบันคุณภาพ

ผู้บริหาร บริษัท ฟาริ เอบีซี จำกัด (FARI ABC) นำทีมโดย คุณแบงค์ สักกภพ รุจิวณิชย์ และคุณเฉลิมเกียรติ สันติภัคดีกุล ได้เดินทางไปที่ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) สำนักงานใหญ่วิภาวดี เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) โดยมีเรืออากาศโทกัปตัน อิทธิพล เจริญสุข, กัปตัน ดร. ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ และ ดร.ดิณห์ ศุภสมุทร ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ยกระดับคอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลกจาก 2 สถาบันคุณภาพ

ซึ่งทั้งสององค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศโดยบริษัทฟาริเอบีซี จำกัด (FARI ABC) เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคลเป็นสำคัญและตั้งใจสร้างสรรค์มอบการเรียนรู้แนวคิดดีๆโอกาสของการทำธุรกิจผ่านคอร์สเรียนโดยมีบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่งจำกัด (TFT) ร่วมแชร์เทคนิคและวิธีคิดพร้อมฝึกฝนทักษะผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์หลากหลายแขนงที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับในประเทศและระดับสากลพร้อมทั้งร่วมพัฒนาหลักสูตรที่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ในหลากหลายอาชีพมากขึ้นด้วย

ซี่งบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่งจำกัด (TFT) คือบริษัทผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมด้านการบินและบริการอย่างมืออาชีพเป็น Business unit ของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้การรับรองและได้การรับรองจากทั่วโลกประสบการณ์เทรนนิ่งสายการบินมากมาย เช่น AirAsia, NokAir, BangkokAir, VietJet และสารการบินพลเรือนนานาชาติอีกหลากหลายถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ในสายการบินแห่งชาติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า60 ปีได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่งจำกัด (TFT) มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการบินและการบริการทั้ง Technical skills และ Non-technical skills ได้แก่ Training course approved by CAAT เช่น Type rating training, Safety Management System (SMS), Airline transition training (ATT) และ Train the trainer เป็นต้น ส่วน Training course general เช่น Be our guest..Be our crew,  2. Safe flight safe life, Cook like Thai..Dine from chef, Through pilot’s eyes, Approachable service Excellence และการปรับลุก..ปลุกธุรกิจเป็นต้น

นอกจากนั้น TFT ยังเป็นศูนย์ทดสอบความสามารถทางภาษาผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ และ TFT ยังเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน ตลอดจนทำความร่วมมือทางวิชาการกับหลายมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่ง มหาวิทยาลัยพันธมิตรอาทิเช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอื่นๆ ได้รับความไว้วางใจจากผู้เรียนกว่า 5,000+ คนโดยบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่งจำกัด (TFT) เป็นหนึ่งในองค์กรที่สามารถรับรองใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (Certificates) การมีประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพถือเป็นสิ่งยืนยันถือคุณวุฒิและสมรรถนะของผู้เรียน

โดยวันดังกล่าวนั้นเองทางผู้บริหารของบริษัทฟาริเอบีซี จำกัด (FARI ABC) ก็ได้ทดลองทำคอร์สของ TFT ด้วยเช่นคุณแบงค์ได้ทดลองสถานการณ์การขับเครื่องบินในเครื่อง Flight Simulator หรือคุณฟาที่ได้เรียนรู้การฝึกและได้ทดลองบริการในสาชาวิชาชีพแอร์โฮสเตสเป็นประสบการณ์ด้วยเช่นกัน

จากแบรนด์ FARI ที่ไม่ใช่แค่ชื่อแบรนด์แต่เป็นสังคมที่มุ่งเน้นให้คนพัฒนาตัวเองและมีความสุขในทุกๆ ด้าน เช่นสุขภาพความมั่นคงความเท่าเทียมแค่มี 3 สิ่งนี้คุณเองก็มีชีวิตดีๆได้

จึงมุ่งสร้างชุมชน FARI Community เราอยากให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นเพราะไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการมีสุขภาพชีวิตที่ดี การเลือกสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเอง พร้อมสร้างความเติบโตและเรียนรู้ Mindset ดีๆ ไปด้วยกัน พร้อมแชร์ประสบการณ์ทำงานวิธีทำการธุรกิจต่างๆ เผื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจจนเกิดเป็นงาน Fari Talk คลาสพัฒนาศักยภาพด้วยแนวคิดเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจมาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงคิดแบบ Fari การพัฒนาธุรกิจจาก 0 สู่ 1,000 ล้าน ที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากมายกว่า 1,000+ คน จัดมาแล้วกว่า 9 ครั้ง และมีผู้ติดตามทางช่องทางออนไลน์ Tiktok @faritalk กว่า 1,000,000 Follow

สู่ FARI ABC Academy แชร์ประสบการณ์สอนทำธุรกิจตั้งแต่ Brand DNA แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในตัวเอง และพาธุรกิจไปสู่เป้าหมาย จัดทำคอร์สเรียนแบบเจาะลึกพร้อมอัปเดตเทรนด์เทคนิคดีๆ และแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงและวิทยากรมากประสบการณ์จากด้านต่างๆ

โดยบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) หลากหลายด้วยคอร์สที่น่าสนใจในการเชื่อมโยงนักบิน ลูกเรือในการตอบสนองกับเครื่องบินที่มีความซับซ้อนสูง นักบินสามารถคิดไตร่ตรองรวมถึงการประมวลผลและการตัดสินใจได้แม่นยำในไม่กี่วินาที เพื่อลดความผิดพลาดหรือที่เรียกกันว่า “เป็นสัญชาตญาณ” ซึ่งบริษัทฟาริเอบีซี จำกัด (FARI ABC) เล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรนี้เพื่อนำมาปรับใช้ในด้านการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพราะนอกจากจะต้องเรียนรู้การปูพื้นฐานด้านธุรกิจแล้วเรื่องการฝึกฝนตนเองในธุรกิจที่มีความซับซ้อนและสภาพแวดล้อมในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็สำคัญ ทำให้สามารถ Scale Up ธุรกิจได้พร้อมทั้งสามารถลดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเราควรคาดเดาได้ควรเรียนรู้และเข้าใจ None Technical Skill “ธรรมชาติและสัญชาตญาณของมนุษย์” เพราะจะนำไปสู่การตัดสินใจชี้ชะตาธุรกิจของคุณเรียนรู้ฝึก “สัญชาตญาณ” ก่อนที่จะโดนโกง

เรียนรู้และเข้าใจ Mental Health & Wellness โดยอาศัยแนวคิด Humen Factor (ปัจจัยมนุษย์) เพราะความพร้อมด้านสุขภาพมีผลต่อแนวคิดและการตัดสินใจในธุรกิจ คุณเรียนรู้การทำแบรนด์แบบเจาะลึก Brand DNA สร้างได้ไม่ยากการสร้างตัวตนก่อนที่จะให้คนอื่นด่วนตัดสินใจความเป็นตัวคุณถ้าคุณรู้สึกว่าทำธุรกิจมา
5-10 ปีแต่เหมือนยังย่ำอยู่ที่เดิมถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิด คอร์สนี้เหมาะกับทุกคนเลยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานธุรกิจก็เรียนได้