BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ คาดเปิดจองซื้อ 28-30 มี.ค. นี้ ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.75% – 5.95% ต่อปี จ่ายทุก 6 เดือน ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ

DCIM100MEDIADJI_0062.JPG

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในบริษัทพลังงานเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่โดดเด่นในด้านการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 20 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีก  35  โครงการ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 คาดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกคงที่ 5.75% – 5.95ต่อปี (โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง) กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ราคาเสนอขายอยู่ที่หน่วยละ 1,000 บาท คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 2830 มีนาคม 2566 ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร

โดย BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคง ศักยภาพ และความแข็งแกร่งของบริษัทฯ  

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินลงทุนโครงการ จำนวน 2,0004,000 ล้านบาท และใช้ชำระคืนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ จำนวน 1,0002,000 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 2,0003,000 ล้านบาท ภายในปี 2567

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศยุทธศาสตร์ GreenLeap ที่พลิกโฉมการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และผู้นำด้านการพัฒนา ด้านพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย โดยยังคงยึดมั่นบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้จะควบคู่ไปกับจุดแข็งของบริษัทฯ ประกอบด้วย ความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ, การเป็นพันธมิตรที่ดีและได้รับความไว้วางใจ, ความสามารถในการพัฒนาและบริหารโครงการ, การจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการเติบโตด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของการเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลกและบรรลุเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ NetZero Carbon Emissions ภายในปี 2593

สำหรับยุทธศาสตร์ GreenLeap ตั้งเป้าหมาย EBITDA ประจำปีที่มากกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท โดยมีอัตรากำไร  EBITDA ที่ 35% ภายในปี 2573 โดยยังคงรักษาโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยเป้าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ คือการบรรลุอัตราการเติบโตของ EBITDA ต่อปีแบบทบต้นในระดับ 10% ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแนวทางควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา ของประเทศในกลุ่ม Non-OECD (2C Non-OECD) ที่กำหนดโดย  International Energy Agency (IEA) ด้วยสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สูงกว่า 50% ภายในปี 2573

ทั้งนี้ บี.กริม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานถึง 145 ปี ขณะที่ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (มาร์เก็ตแคป) ในปัจจุบันกว่า แสนล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 3,338 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2565 เป็น 4,700 เมกะวัตต์ ในปี 2567 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 จากการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ และเน้นการลงทุนพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้นถึง แสนล้านบาท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการแสวงหาการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมในหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ตะวันออกกลางอย่างซาอุดีอาระเบีย และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งยุโรป เพื่อกระจายความเสี่ยงจากต้นทุนพลังงาน

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ยังคงดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้เราได้รับการยอมรับจากผู้ประเมินด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายงาน The Sustainability Yearbook โดย S&P Global สองปีซ้อน โดยอยู่ในกลุ่มบริษัทผู้นำ 10% แรกของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า สำหรับรายงานฉบับปี 2566 รวมถึงเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series และได้รับ MSCI ESG Rating ระดับ BBB นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Award 2565 พร้อมครองอันดับหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน รวมถึงได้รับคะแนนในโครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ในระดับดีเลิศ (ห้าดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 2830 มีนาคม 2566 ผ่าน สถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ (โทร.1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking

ธนาคารกรุงไทย (โทร. 021111111

ธนาคารกสิกรไทย (โทร 028888888 กด 819)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (โทร. 027776784) ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (โทร.026267777)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (โทร. 021655555)

โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=490612