สยามพิวรรธน์ จัดสัมมนา อัพเดตเทรนด์การตลาด 2023 เสริมพลังความรู้ให้คู่ค้า พันธมิตร เร่งเครื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มสูบ

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว หลังจากประสบปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากว่า 3 ปี แม้จะยังมีการแพร่ระบาดอยู่ แต่ทั่วโลกต่างเริ่มต้นเร่งเครื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับเดินมาเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะหลังจากเกือบทุกประเทศผ่อนคลายมาตรการการป้องกันโควิดและเปิดประเทศพร้อมรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เดินทางทั้งเข้าและออกประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เพื่อการสร้างโอกาสในการเดินหน้าพลิกฟื้นเศรษฐกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพ จึงได้เล็งเห็นโอกาสจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดสัมมนา เสริมความรู้ เตรียมความพร้อมอัพเดตเทรนด์การตลาดให้กับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจภายใต้หัวข้อ “Upcoming Trends with Digital Content Marketing 2023” พร้อมรับการปรับตัวของผู้ประกอบการต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงการเข้ามาของกลุ่มลูกค้าใหม่ ตลอดจนการวางแผนการตลาดที่แตกต่าง โดยวิทยากรผู้มากความสามารถในการวางกลยุทธการตลาดยุคดิจิตอลอย่าง “ณัฐวีร์ ตันติสัจธรรม” ผู้ก่อตั้ง Step Academy บริษัทเทรนนิ่งชั้นนำและที่ปรึกษาด้านการตลาดในประเทศไทย

การทำตลาดในยุคดิจิตัลท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผกผันไปทั่วโลก การวางแผนทางการตลาดที่มีความแตกต่างจึงนับเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ “ณัฐวีร์ ตันติสัจธรรม” วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการตลาด กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่ควรรู้คือ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในปี 2023ซึ่งสามารสรุปได้ 5 ข้อ ได้แก่

  • มีการนำ AI และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้มากขึ้น
  • มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม e-commerce มากขึ้น
  • มีการให้ความสำคัญเรื่องของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Sustainability) มากขึ้น
  • มีการแสวงหา Personalized experiences ที่ตรงใจมากขึ้น
  • การใช้ Social media และ Influencer มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อมากขึ้น

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนหลังการเปิดประเทศในปี 2023 สิ่งที่เห็นได้ชัดคือนักท่องเที่ยวจีนเริ่มมีการวางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากกว่าใช้บริการซื้อทัวร์ โดยการวางแผนการเดินทางของแต่ละคนส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจาก Social Media ซึ่งบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการ สอดรับกับแผนการเดินทางที่วางไว้ โดยอีกหนึ่งบริการที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนในการเดินทางคือ แพทย์ทางเลือกที่มีราคาย่อมเยา

ส่วนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยในปี 2023คนไทยยังคงมีพฤติกรรมความชอบในการซื้อของออนไลน์ แต่จะเริ่มมองหาความสะดวกสบายในเรื่องของ Mobile payment มากขึ้น ในขณะที่จะให้ความสนใจสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและ Sustainability มากขึ้น โดยคำแนะนำ หรือข้อมูลจากการรีวิวผ่านทาง Social Mediaจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น

กลุ่มคนที่ไม่ควรมองข้ามคือ Gen Z ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดที่เจาะคนกลุ่มนี้มากขึ้น เพราะ Gen Z กำลังจะเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งคนกลุ่มนี้เติบโตพร้อมกับเทคโนโลยีและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสูง เป็นกลุ่มที่มีความชื่นชอบการซื้อและพูดคุยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งมีความกระตือรือร้นในการใช้ Social media สูง รีวิวต่างๆ ใน Social media มีอิทธิพลต่อกลุ่ม Gen Z สูงมาก

คอนเท้นต์การตลาดที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ประสบผลสำเร็จเพื่อการเข้าถึงลูกค้าได้ตรงจุดและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดควรจะมีข้อความลักษณะกระตุ้นการขาย เน้นการเขียนเพื่อระบุฟังก์ชั่นของสินค้าที่สามารถช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้เป็นหลัก และควรมีโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษสร้างแรงดึงดูดในการซื้อเพิ่มขึ้น และจบด้วยประโยคกระตุ้นการขาย ทั้งนี้การสื่อสารผ่าน Copywriting ควรต้องคงความเป็นแบรนด์ผ่านคำที่เลือกใช้ ภาษาที่ใช้ บริบทของแบรนด์และลูกค้า มีการสื่อสารคุณประโยชน์ของสินค้าเพื่อให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย ด้วยเทคนิค FAB หรือ Feature คือคุณสมบัติของสินค้า โดยดูจากลักษณะภายนอกและฟังก์ชั่นของสินค้า Advantage คือสินค้าของเรามีดีอย่างไร มีข้อแตกต่างอะไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และ Benefit คือ สินค้าของเรามีประโยชน์อย่างไรต่อผู้บริโภค ควรทำให้ผู้บริโภคเห็นภาพชัดเจนว่า เหตุใดจึงต้องเลือกเรา

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Upcoming Trends with Digital Content Marketing 2023” ยังมีเวิร์คช็อปช่วยให้กลุ่มผู้เช่าของกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์สามารถทำการตลาดด้วยคอนเทนต์ที่เข้าถึงการแก้ปัญหา Pain point ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังได้ฝึกการวางแผนและใช้เทคนิค เครื่องมือรูปแบบใหม่ในการออกแบบคอนเท้นต์เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจ รวมถึงการอัพเดตการใช้แพลตฟอร์มที่ทันต่อเทรนด์โลกและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการตลาดได้อย่างตรงจุด