ไทยประกันชีวิตส่งประกันสุขภาพ Health เหมา สบายใจ สบายตังค์

ไทยประกันชีวิตตอบโจทย์การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับคนไทย เปิดตัวแพ็กเกจประกันสุขภาพเหมาจ่าย  “Health เหมา สบายใจ สบายตังค์” ครอบคลุมการรักษากรณีผู้ป่วยใน และกรณีฉุกเฉิน ด้วยวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 5 ล้านบาท เบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง 824 บาทต่อเดือน

นายเคียน ฮิน ลิม ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิต หรือ TLI  ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การเป็น “ทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน” หรือ Life Solutions Provider บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่ครอบคลุมในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ซึ่งจากปัจจุบันจะพบว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น และเตรียมพร้อมการวางแผนด้านค่ารักษาพยาบาล เพื่อรองรับค่ารักษาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแพ็กเกจประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย “ไทยประกันชีวิต Health เหมา สบายใจ สบายตังค์”  ด้วยเบี้ยประกันภัยสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 824 บาทต่อเดือน สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นแบบประกันที่เหมาะสำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน หรือผู้ที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว แต่ต้องการทำประกันสุขภาพเพิ่ม และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เพื่อยกระดับคุณภาพค่ารักษาพยาบาล

แบบประกันดังกล่าวจัดทำเป็นแพ็กเกจประกันชีวิตควบคู่ประกันสุขภาพ เพื่อให้สามารถตอบความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุด ประกอบด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก “คุ้มธนกิจ 99/99” กรณีครบกำหนดสัญญาหรือเสียชีวิตรับเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท และผลประโยชน์ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fit DD ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งกรณีผู้ป่วยใน และกรณีฉุกเฉิน ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี 5,000,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยในที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งสูงสุด 3,000 บาทต่อวัน ค่าห้องการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติจ่ายตามจริง (รวมกันสูงสุด 365 วัน) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล  และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ค่าบริการรถพยาบาล ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือดกรณีไตวายเรื้อรัง ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด เป็นต้น พร้อมรับผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 2,000 บาท

แบบประกันยังมีความยืดหยุ่น โดยผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก (Deductible)  ที่ 30,000 บาท หรือ 50,000 บาท เพื่อให้ไม่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มีอยู่เดิม รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ยังได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ที่ดูแลสุขภาพครบรอบด้าน Health Care Solutions อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ไทยประกันชีวิต Medical Second Opinion (MSO) บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ เพื่อความอุ่นใจในการรักษา ไทยประกันชีวิต International Claims Solutions บริการสินไหมในต่างประเทศ หรือตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์พร้อมทำธุรกรรมด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

สำหรับผู้สนใจข้อมูล “ไทยประกันชีวิต Health เหมา สบายใจ สบายตังค์” สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-2203-5566