บิ๊กซี คว้ารางวัล “Thailand Top Company Award 2023” ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งยอดเยี่ยม

นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “Thailand Top Company Award 2023” ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งยอดเยี่ยม โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละด้าน ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกค้าส่งชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการเป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทั้งการเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค การเป็นคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าและต่อยอดด้วยการมีธุรกิจห้างค้าปลีกค้าส่ง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ที่กระจายสาขาอยู่ทั่วประเทศ รวมไปถึงการให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งผลให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ราคาประหยัด และบริการอันเป็นเลิศ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้