‘จิตตะ’ ครบรอบ 11 ปี มุ่งมั่นสร้างสุขภาพการเงินให้คนไทย เล็งขยาย Ecosystem ครอบคลุมทุกมิติการเงินส่วนบุคคล

‘จิตตะ’ ชี้คนไทยยังมีความรู้ทางการเงินไม่เพียงพอและขาดทางเลือกในการลงทุนที่จะสร้างสุขภาพทางการเงินให้พร้อมรับสังคมสูงวัย เผยครบรอบ 11 ปีสตาร์ทอัพฟินเทคสัญชาติไทย ขอเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนเน้นคุณค่าควบคู่ไปกับการสร้างความรู้และทักษะทางการเงินการลงทุนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้คนไทย พร้อมก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งด้วยการขยาย Ecosystem นำเทคโนโลยีมาให้บริการครอบคลุมทุกมิติการเงินส่วนบุคคล

นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จิตตะ ดอทคอม จำกัด ผู้นำสตาร์ทอัพฟินเทคสัญชาติไทยที่เดินทางมาครบ 11 ปี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยยังมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินไม่เพียงพอที่จะวางแผนชีวิตการเงินและสร้างรากฐานการเงินที่แข็งแรงเห็นได้จากวิกฤตโควิด 19 ที่เข้ามาทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการเงินในสังคมไทยเพิ่มสูงขึ้นโดยผลการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตั้งแต่ปี 2560 – 2564 พบว่า โอกาสในการสะสมความมั่งคั่งของคนไทยตกอยู่ในกลุ่มครัวเรือนรายได้สูงที่มีสินทรัพย์ทางการเงินกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนไทย ขณะที่กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยสุดมีสินทรัพย์ทางการเงินเพียง 2% เท่านั้น ซึ่งอยู่ในรูปเงินสดและเงินฝากเกือบทั้งหมด

นอกจากนี้ผลสำรวจระดับทักษะทางการเงินของคนไทยปี 2563 ยังพบว่าคนไทยมีพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินอยู่ที่ 71% แต่ในแง่การบริหารการเงินยังน่าเป็นห่วงและสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เช่นการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและมูลค่าเงินตามเวลาซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งในพื้นฐานความรู้ที่สำคัญในการวางแผนชีวิตการเงินและสร้างรากฐานการเงินที่แข็งแรง

ซีอีโอจิตตะ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่จิตตะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในภาคการเงินการลงทุนของไทยเราเล็งเห็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่คนส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมทางการเงิน ทั้งเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอที่จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ รวมถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสในการลงทุนที่มีคุณภาพแม้จะสะสมเงินออมระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่กลับไม่มีทางเลือกหรือมีความรู้มากพอที่จะเลือกสินทรัพย์ลงทุนได้อย่างเหมาะสม

จิตตะในฐานะสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการลงทุนเพื่อช่วยให้ชีวิตทางการเงินของคนไทยง่ายขึ้นตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความรู้และทักษะทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ตลอด 11 ปีที่ผ่านมาจิตตะขยายขอบเขตธุรกิจจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นด้วย AI มาสู่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลในนาม บลจ. จิตตะเวลธ์​ จำกัด เพื่อช่วยสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ให้ลูกค้าแล้ว จิตตะยังให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้คนไทยผ่านบทความเศรษฐกิจและการเงินการจัด Workshop และสร้างเวปไซต์ความรู้ด้านการลงทุนระยะยาว PassiveWay.com เพื่อเป็นช่องทางการแบ่งปันข้อมูลความรู้การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการกระจายความเสี่ยงเหมาะสมตามแนวทางการลงทุนเน้นคุณค่า (VI)

“เห็นชัดแล้วว่าวิกฤตโควิดได้กะเทาะปัญหาทางการเงินของครัวเรือนไทยให้เห็นชัดเจนขึ้นมาก หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับการออมที่ลดลง สะท้อนความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนไทยที่ยังไม่พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา การส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินการลงทุนคือหลักการที่เรามุ่งเน้นมาตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ดำเนินธุรกิจมา ด้วยหวังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการสร้างพื้นฐานการออม เป็นทางเลือกในการลงทุน และช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงการลงทุน เพื่อให้คนไทยสามารถประเมินศักยภาพทางการเงินและมีภูมิคุ้มกันทางการเงินได้ในระยะยาว”

นายตราวุทธิ์ กล่าวอีกว่า ก้าวถัดไปของจิตตะ เรายังยืนหยัดในวิสัยทัศน์ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้คนไทยเข้าถึงการเงินการลงทุนที่ดีได้ง่ายขึ้น ด้วยการลดวงเงินลงทุนขั้นต่ำในกองทุนส่วนบุคคลของบลจ. จิตตะเวลธ์ จำกัด ลงอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดนักลงทุนสามารถเข้าถึงกองทุนส่วนบุคคลจากจิตตะเวลธ์ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท ซึ่งเราจะไม่หยุดแค่นั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ลูกค้าและสังคมไทยแล้ว จิตตะยังเตรียมที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจหรือ Ecosystem ให้ครอบคลุมมิติต่างๆ ของการเงินส่วนบุคคลมากขึ้น เพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงบนหลักการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินให้กับนักลงทุน ทั้งการออมการลงทุนให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ ซึ่งจะตอบโจทย์หลักการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

และเนื่องในวาระครบรอบ 11 ปี จิตตะสนับสนุนให้คนไทยสามารถบริหารจัดการความมั่งคั่งให้ยั่งยืนด้วยความรู้ทางการเงินและหลักการที่ถูกต้อง จึงมอบของขวัญให้นักลงทุนที่เพิ่มทุนในกองทุนส่วนบุคคลทุกนโยบายของ บลจ.จิตตะเวลธ์จำกัดด้วยหนังสือรวมเล่มที่จัดทำขึ้นพิเศษในโอกาสครบรอบ 11 ปี พร้อมลายเซ็นสุด Exclusive จากตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ และยังมีโปรโมชั่นส่วนลดหนังสือของสำนักพิมพ์ Investing.in.th ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์เกี่ยวกับหนังสือด้านการเงินการลงทุนตลอดทั้งเดือนเมษายน 2566 เพื่อช่วยสร้างพื้นฐานความรู้ทางการเงินให้ลูกค้าอันจะนำไปสู่สุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงและยั่งยืน

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศสามารถใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นตามปัจจัยพื้นฐานของจิตตะเพื่อคัดเลือกหุ้นพื้นฐานดีได้ฟรีที่ https://jitta.co/3mT98dR หรือหากต้องการลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนได้ที่ https://jitta.co/3JvaJyd หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ทาง Line ID: @JittaWealth