มาร์เก็ตบัซซ ร่วมกับ ADNA ก้าวสู่การเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคต ให้บริการงานวิจัยบนมือถือผ่าน Dynamic Audience Platform เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วแม่นยำและเชิงลึกมากขึ้น ครอบคลุมกว่า 120 ประเทศทั่วโลก

มาร์เก็ตบัซซ ผู้ให้บริการงานวิจัยบนแพลตฟอร์มมือถือชั้นนำของประเทศไทยได้ผนึกความร่วมมือกับ ADNA (Audience DNA) บริษัทที่ปรึกษาวิจัยตลาดผู้มีความเชี่ยวชาญในการคิดค้นเทคโนโลยีและนำนวตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลงานวิจัยตลาดที่สามารถเข้าถึงผู้ตอบแบบสอบถามบนมือถือได้มากที่สุดในเอเซียและภูมิภาค อื่นๆ ความร่วมมือของมาร์เก็ตบัซซและ ADNA นี้คือการสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้แบรนด์ทำความเข้าใจและสามารถเข้าถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  พฤติกรรมหรือความรู้สึกที่มีต่อ แบรนด์ได้อย่างลึกซึ้งและเป็นแบบเรียลไทม์จากช่วงเวลาที่ตอบแบบสอบถาม ทำให้สามารถประมวลผลจากค่าที่ได้อย่างรวดเร็วและนับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยความร่วมมือนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถทำการสำรวจข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มระดับโลกที่สามารถเข้าถึงผู้คนกว่า 600 ล้านคนใน 120 ประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ในภูมิภาคเอเชียผู้คนใช้เวลาอยู่กับมือถือมากกว่าอุปกรณ์อื่นๆ การสำรวจความคิดเห็นผ่านทางมือถือนับเป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นวิถีของการเก็บข้อมูลงานวิจัยตลาดที่นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต การเก็บข้อมูลบนมือถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เราสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกที่ทุกเวลา การเลือกใช้คำถามและเนื้อหาของคำถามที่ใช่และไม่ยาวจนเกินไปนั้นมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เราได้คำตอบที่มีคุณภาพมากกว่าการตอบแบบสอบถามด้วยวิธีการแบบเดิมๆที่มักจะมีความยาวมากเกินไป

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการสร้างแบบสอบถามเพื่อสำรวจความสนใจและความคิดเห็นของชาวเอเซียนในปี 2023 ในหัวข้อต่างๆโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 9,125 คน จากภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งการเก็บข้อมูลใช้เวลาที่รวดเร็ว เช่น คำถามเรื่องของการลดการใช้จ่ายของชาวเอเซียนภายใต้สภาวะการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบันนั้น  คำตอบที่ได้ คือ

90% ของประชากรไทยลดการจับจ่ายลงและมีความกังวลใจเรื่องสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแต่ความกังวลนั้นยังอยู่ในระดับที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

เมื่อเปรียบเทียบคำตอบของประชากรชาวเอเชียที่ตอบแบบสอบถามเรื่องความสนใจด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้น  คนไทยเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะมีอัตราเติบโตสูงมากขึ้นจนอาจทำให้เกิดสภาวะการเลิกจ้างงานสูง และเกิดรูปแบบใหม่ๆ ของข่าวปลอมออนไลน์มากขึ้น  คำถามที่เกี่ยวกับความสนใจประเด็นข่าวต่างๆ เช่น คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับประเด็นข่าวของราชวงศ์อังกฤษและข่าวการสวรรคตของควีนอลิซาเบท  มากกว่าประเทศอื่นในเอเชียเรื่องความสนใจข่าวของ นายสี จิ้นผิงผู้นำประเทศจีน

ความสนใจด้านกีฬาและบันเทิง คนไทยให้ความสนใจ เรื่องของกีฬาฟุตบอล และตัวของนักฟุตบอลเช่นคริสตีโน่ โรนัลโด้  ขณะที่ด้านบันเทิงคนอเมริกันให้ความสนใจตัวนักแสดงทอม ครูยซ์ และวิลล์ สมิทธ์ ซึ่งเมื่อเปรียเทียบกันแล้วดัชนีความสนใจมีไม่มากนักในภูมิภาคเอเชีย

ข้อมูลเหล่านี้ คือศักยภาพของแพลตฟอร์มที่นำมาใช้ในการวัดผลเพื่อช่วยให้เราสามารถออกแบบและสร้างคำถามที่หลากหลาย ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ แม่นยำและสามารถวัดได้ถึงความคิดและความเชื่อของประชากร

มร.นิแชนท์ คารล์ชาล ผู้ร่วมก่อตั้ง ADNA ปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนข้อมูลด้านการวางแผนและกลยุทธ์  ADNA  มร.นิแชนท์มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของคันทาร์หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการวิจัยในระดับโลก ได้กล่าวว่า การได้ร่วมงานกับมาร์เก็ตบัซซเป็นการเพิ่มศักยภาพของการเข้าถึงผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจในประเทศต่างๆได้มากขึ้น  เทคโนโลยีที่ทรงประสิทธิภาพของ Dynamic Audience Platform ของเราสามารถเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลที่แท้จริงกว่า 600 ล้านคนใน 120 ประเทศทั่วโลก (83 ล้านคนในเอเชีย) ซึ่งเป้าหมายคือ การได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริง รวดเร็ว และแม่นยำ สามารถนำมาใช้งานได้จริงในราคาที่ย่อมเยาว์  แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการทำงานวิจัยได้รับผลและข้อมูลทางธุรกิจที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อนำมาช่วยในการตัดสินใจได้แม่นยำ

มร.แกรนท์ บาร์โทลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาร์เก็ตบัซซ กล่าวว่า “ มาร์เก็ตบัซซประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง แม้ในช่วงระยะเวลาของการล็อคดาวน์ที่ผ่านมา  บริษัทให้บริการธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นที่ปรึกษาของนักวิจัยและนักการตลาดมากว่า 6 ปี บริษัทได้สร้างระบบเพื่อการสำรวจความคิดเห็น การเก็บข้อมูลและการวัดผลบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคโดยตรง  ระบบที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจให้กับแบรนด์ของพวกเขา  บริษัทมีความแข็งแกร่งและธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามีความพร้อมและถึงเวลาที่เราจะขยายศักยภาพการให้บริการไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย การร่วมมือกับ ADNA เป็นการขยายฐานการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการในขอบข่ายที่กว้างขึ้นกรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การร่วมงานกับผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกแบบ ADNA  จะช่วยเสริมศักยภาพการบริการของเราให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญของการขยายการให้บริการของมาร์เก็ตบัซซนี้ เรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันและนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อช่วยลูกค้าตอบโจทย์โดยจะเก็บข้อมูลและส่งมอบข้อมูลในระดับที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ก้าวใหม่ของการบริการของเราด้วยการจับมือกับ ADNA นี้ สร้างความท้าทายและเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคต เราตื่นเต้นและนำความได้เปรียบของความร่วมมือนี้มาต่อยอดให้กับอุตสาหกรรมวิจัยและสังคมรวมที่จะได้ร่วมเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการเข้าถึงข้อมูลของการสำรวจวิจัยตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในโลกของดิจิทัลปัจจุบัน

เกี่ยวกับ ADNA

ADNA ก่อตั้งเมื่อปี 2020 เป็นเอเจนซี่รุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดของการมุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้วยการสร้างแพลตฟอร์มกรรมสิทธิ์ งานวิจัยเชิงปริมาณที่สามารถเข้าถึงผู้คนโดยตรงกว่า 600 ล้านคน จากผู้ตอบแบบสอบถามตัวจริง  การใช้ข้อมูลแบบ Zero Party  ช่วยแนะนำวิธีการคิด กำหนดขั้นตอนเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้กับลูกค้า  ระบบการทำงานที่สามารถเชื่อมลูกค้ากับผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามได้ในทุกๆ ขั้นตอนทำให้ลูกค้ามั่นใจในข้อมูลที่ได้รับและนำมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ระบบได้ถูกสร้างให้มีความโดดเด่นทั้งในด้านข้อมูลที่ได้มาและเทคนิคที่นำมาช่วยเสริมธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตของลูกค้า

เกี่ยวกับมาร์เก็ตบัซซ

Marketbuzzz ก่อตั้งเมื่อปี 2016 เราให้บริการงานวิจัยกับนักวิจัยตลาดและนักการตลาดที่ต้องการทำแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านมือถือ ด้วยความร่วมมือของเรากับแอปพลิเคชั่นบนมือถือชั้นนำมากมาย ทำให้มาร์เก็ตบัซซสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานมากกว่า 12 ล้านคนในประเทศไทย