บางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 66 รายได้ทะลุ 5,700 ล้าน บาท กำไรเพิ่ม 185.8% จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 มีรายได้รวม 5,743.0 บาท เพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 238.2 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ที่มีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,230.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 248.9 และมีผลกำไรสุทธิสำหรับงวดเท่ากับ 879.4 ล้านบาท

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  อุตสาหกรรมการบินทุกภูมิภาคทั่วโลกในไตรมาส 1 ปี 2566 มีการฟื้นตัวอย่างมาก จากการยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทางของประเทศต่างๆ รวมถึงความต้องการเดินทางที่สูงขึ้นของผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทุกภูมิภาคทั่วโลกเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 58.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีอัตราการเติบโตมาก ที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 126.0

สำหรับภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เมื่อ เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2565 เป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยและหลายๆประเทศรวมถึงจีนและญี่ปุ่นได้เปิดประเทศ ประกอบกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก

ไตรมาสที่ 1 ปี 2566  บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิสำหรับงวด 879.4 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ  1,230.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,057.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 248.9 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้บัตรโดยสารของธุรกิจการบิน และรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 342.8 และร้อยละ 100. 4 ตามลำดับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.6 จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน และค่าบริการผู้โดยสารเป็นหลัก

บริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางหลัก อาทิ กรุงเทพ-สมุย กรุงเทพ- ภูเก็ต กรุงเทพ-เชียงใหม่ สมุย – ภูเก็ต กรุงเทพ – ตราด และเส้นทางต่างประเทศ ในเที่ยวบิน สมุย – สิงคโปร์ ส่งผลให้ในไตรมาสนี้ บริษัทฯขนส่งผู้โดยสาร 1.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 198.3 มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการทั้งหมด 11,124 เที่ยวบิน และอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร ร้อยละ 87.1 ทั้งนี้ ผู้โดยสารต่างประเทศของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สส่วนใหญ่เดินทางมาจากภูมิภาคยุโรป คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของผู้โดยสารทั้งหมด

“การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในไตรมาสที่ 1 ปี 2566  สำหรับบริษัทภายใต้การบริหารในเครือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้แก่ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground) มีจำนวนสายการบินลูกค้าเพิ่มขึ้น 4 สายการบิน เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีจำนวนสายการบินลูกค้าที่ให้บริการด้านอุปกรณ์ภาคพื้นดิน 77 สายการบิน และ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด (WFS-PG Cargo) มีจำนวนสายการบินลูกค้าเพิ่มขึ้น 4 สายการบิน เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีจำนวนสายการบินลูกค้าที่ให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศจำนวน 71 สายการบิน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้” นายพุฒิพงศ์  กล่าวสรุป

ติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://ba-th.listedcompany.com/home.html