คิทแคท จัดกิจกรรม KITKASE Challenge 2023 by KitKat สมรภูมิครีเอทีฟ ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนิสิตนักศึกษา

“คิทแคท” เล็งเห็นพลังของคนรุ่นใหม่ จัด “KITKASE Challenge 2023 by KitKat” เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา รวมพลังระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ ออกแบบซองบรรจุภัณฑ์คิทแคท พร้อมรับเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท นอกจากนั้น ทีมผู้ชนะจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโปรแกรม Nesternship ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Nestlé  needs YOUth” ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการทำงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมกลุ่มเยาวชน ให้มีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์คิทแคทและเนสท์เล่ในการเป็นองค์กรที่น่าทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่อีกด้วย

นายอภิวัฒน์ อิริยาภิชาติ ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจ เนสท์เล่ คอนเฟคชันเนอรี่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  กล่าวว่า “คิทแคทเป็นแบรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสนุก เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและการแบ่งปันในทุกเทศกาล ทั้งการให้ความสุขกับตัวเอง หรือให้เป็นของขวัญ ในช่วงที่ผ่านมา เราได้ส่งผลิตภัณฑ์คิทแคทที่อยู่ในกล่องสวยงามเหมาะกับการให้ในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อทำการตลาดที่สร้างประสบการณ์ตอบโจทย์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น เรายังเชื่อมั่นในศักยภาพของรุ่นใหม่และต้องการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคเจน Z ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น จึงได้ต่อยอดความสำเร็จจากแคมเปญวาเลนไทน์ มาจัดกิจกรรม “KITKASE Challenge 2023 by KitKat” เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์คิทแคท ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท และได้เข้าร่วมโปรแกรม Nesternship อีกด้วย”

นายยูริ เด็มโควิช ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “โปรแกรม Nesternship มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ระบบการทำงานของเนสท์เล่ และเพิ่มพูนทักษะความสามารถจากสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Nestlé needs YOUth” ที่สนับสนุนพันธกิจเนสท์เล่ระดับโลก ในการช่วยเหลือเยาวชนกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้มีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รวมถึง Nestlé Management Trainee Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต เนสท์เล่เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้”

KITKASE Challenge จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2566 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้าแข่งขันโดยทีม Calico cat นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม Triple Smash จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ทีม NMB35 จากมหาวิทยาลัยรังสิต ตามลำดับ

นางสาวสุพิชฌาย์ ตันกายา ตัวแทนจากทีม Calico Cat นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมผู้ชนะ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้นำความรู้ด้านการทำแผนการตลาดที่ได้เรียนจากในห้องเรียน และความรู้ด้านการออกแบบทำกราฟฟิกมาคิด วางแผน และบูรณาการออกมาเป็นแคมเปญใหญ่ อีกทั้งยังทำให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีมเวิร์กเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ทางทีมได้ตั้งใจเอาไว้ รวมทั้งได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพที่ทำให้สะท้อนถึงหลักการทำงานในชีวิตจริงและโลกของการทำงานเพื่อนำไปปรับใช้สำหรับการทำงานในอนาคต

“KITKASE Challenge เป็นโครงการที่ให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงทักษะ ความสามารถ ทั้งการออกแบบ การทำแผนการตลาด การนำเสนอผลงาน เราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”  นายอภิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย