โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ก้าวสู่ปีที่ 51 มุ่งสู่การเป็น Center of Excellence เชี่ยวชาญ ครบครัน ทุกหัตถการผ่าตัด “Surgery Solutions”

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ชูจุดแข็งความเป็น Surgery Solutions Expertise ยกระดับการดูแลเรื่องการผ่าตัด ครบครันทุกด้านของหัตถการผ่าตัดรักษาโรคยาก เพื่อมุ่งสู่การเป็น Center of Excellence ของการผ่าตัด ด้วยความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์มืออาชีพระดับอาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์ในหลากหลายสถาบันชื่อดังของประเทศ ที่ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญจากรุ่นสู่รุ่น ยาวนาน กว่า 50 ปี ผนวกกับเทคโนโลยีการดูแลรักษาให้ทุกโรคซับซ้อนเป็นเรื่องเข้าถึงง่ายและสบายใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน พร้อมเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้การรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงดูแลหลังการรักษา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาสุขภาวะคนไทยแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ กับนิยาม“รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ”

นอกจากการรักษาแล้ว ทางโรงพยาบาลฯ ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ Knowledge sharing ถ่ายทอดองค์ความรู้และความชำนาญทางการแพทย์ให้กับทีมแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบมาตรฐานการบริการด้วยใจ อบอุ่น เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ตอกย้ำ การสร้างแบรนด์ เปาโล พหลโยธิน ให้เป็น Healthy Lifestyle Destinations สำหรับคนรักสุขภาพยุคใหม่ และคนวัยทำงานอย่างแท้จริง

อีกทั้งเรายังได้ดำเนินการภายใต้นโยบาย Safe Surgery เน้นหลักการ Patient Safety Goal สอดคล้องกับการรณรงค์ขององค์การอนามัยโลก ด้วยมาตรด้านการรักษาพยาบาลเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ตั้งแต่การให้บริการ การป้องกัน ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยที่ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลการติดตามผลหลังการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความมั่นใจ ลดข้อผิดพลาดตลอดระยะเวลาการรักษา เพื่อผลการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง มีทีมสหสาขาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด Nurse Case Manager เลขาที่ปรึกษาด้านการพยาบาล คอยดูแลประสานงานตลอดการรักษา วิสัญญีแพทย์ ทีมนักกำหนดอาหาร ให้คำแนะนำด้านโภชนาการตลอดการพักฟื้น ไปจนถึงทีมนักกายภาพบำบัดฟื้นฟูหลังผ่าตัด

ด้วยบริการที่ตรงจุด ตอบโจทย์ ครบครัน ผนวกกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้เห็นถึงความแตกต่างในแบบ Personalized กับทุกโปรแกรมการผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคยากในกลุ่มหัตถการหลักต่างๆ อาทิ

  • Surgery การผ่าตัดผ่านกล้องในโรคยาก Advanced Laparoscopic Surgery : ผ่าตัดมะเร็งตับ ,ไส้เลื่อนขาหนีบ , มะเร็งลำไส้ , การผ่าตัดไส้ติ่ง Endoscopic Surgery , โรคเกี่ยวกับเต้านม Breast Cancer
  • Orthopidic กระดูกและข้อ ชูความเชี่ยวชาญ 4 ด้าน โดยทีมระดับอาจารย์แพทย์ จากโรงเรียนแพทย์ Hip & Knee (Robotic Surgery), Spine, Sport Injury, Trauma
  • โรคทางนรีเวชผ่านกล้อง: การผ่าตัดมดลูกแบบไร้แผล แพทย์เฉพาะทางแม่และเด็ก
  • โรคทางระบบประสาทและสมอง Brain Tumor ผ่าตัดสมองโดยไม่ต้องโกนศีรษะ/ 3 D printing Cranioplasty ผ่าตัดกะโหลกศีรษะเทียมเสมือนจริง ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 D/ ปวดเส้นประสาทบริเวณใบหน้า Trigeminal Neuropathy
  • โรคทางหู คอ จมูก ผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้อง/ Full House FESS ผ่าตัดไซนัสผ่านกล้อง/ มะเร็งผ่าตัดมะเร็ง Head & Neck (กล่องเสียง/ โพรงจมูก)
  • โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
  • โรคระบบหัวใจ: ทำหัตถการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ

นอกจากให้การรักษาด้านการแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ยังพร้อมดูแลด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการรักษา ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างคุ้มค่า และครอบคลุมสิทธิการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ป่วย อาทิ การเบิกร่วมกับประกันสุขภาพ หรือบริษัทคู่สัญญา/ สิทธิข้าราชการ/ ดำเนินการเรื่องเอกสารสิทธิประกันสังคม

Surgery Solutions โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เป็นทางเลือกที่ครบครัน ตั้งแต่ลงทะเบียนปรึกษาแพทย์ฟรีในครั้งแรก ตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัดไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ราคาห้องพักรักษา รับสิทธิ์เพียงนำผลการรักษามาปรึกษาเพื่อประเมินก่อนการผ่าตัด ที่ www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Home  หรือโทร 1772  ลงทะเบียนนัดหมายตลอดเดือนพฤษภาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2566 นี้

ตอบโจทย์เทรนด์ปัจจุบัน กับหลากหลายช่องทางให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่มีอุปสรรคด้านระยะทาง อาทิ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ผ่าน Line official ของโรงพยาบาล, ปรึกษาแพทย์ทางไกลผ่านระบบ TeleCare ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน/ การนัดหมายแพทย์ ติดตามผลการตรวจสุขภาพ และข้อมูลผลตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล ผ่าน Application Health Up