วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย มอบพลังให้แบรนด์สร้างประสบการณ์และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลอย่างครบถ้วนในโซลูชั่นเดียว ด้วย LINE AMPM

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย เปิดตัว LINE AMPM นวัตกรรมเพื่อการทำตลาดบนแพลตฟอร์ม LINE ที่จะช่วยให้แบรนด์ดำเนินงานด้านการตลาดอัตโนมัติในแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างเหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยแนวทางที่ช่วยลดการพึ่งพาช่องทางการสื่อสารแบบเดิมๆ อาทิ อีเมลและข้อความเอสเอ็มเอส และในขณะเดียวกันยังมั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารจะถูกส่งไปถึงผู้บริโภคเป้าหมายแต่ละคนได้อย่างถูกที่ถูกเวลา

เนื่องจาก LINE เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย แบรนด์ต่างๆ จึงหมายตาฐานผู้ใช้งานขนาดมหึมาบนแพลตฟอร์มนี้เพื่อใช้เป็นฐานในการเจาะกลุ่มเป้าหมายของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันการทำตลาดบนแพลตฟอร์มดังกล่าวก็ยังคงมีความท้าทายที่ต้องเผชิญ ไม่ต่างจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแบรนด์ขาดไร้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในการทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคล

หลายแบรนด์ถูกผู้ใช้ปิดกั้นการสื่อสารในอัตราที่สูงลิบ บางแบรนด์ไม่สามารถสร้างความคุ้มค่าได้มากพอเมื่อเทียบกับเม็ดเงินและแรงงานที่ทุ่มเทลงไปมิใช่น้อย ทั้งในการผสานการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวและการวางแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังสร้างการมีส่วนร่วมได้ไม่มากและเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการลงทุนได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ยังต้องฝ่าฝันกับความสับสนวุ่นวายเรื่องข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์หรือข้อมูลจากแหล่งที่มาและช่องทางดิจิทัลที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ได้รับการอัพเดทให้สอดคล้องต้องกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความท้าทาย เรื่องการบริหารและจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ หรือ Personally Identifiable Information (PII) โดยผู้บริโภคมีความกังวลว่าข้อมูลจะถูกนำไปใช้อย่างไร และจะมีบุคคลที่สามเข้าถึงและใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้หรือไม่ เพียงใด นอกเหนือไปจากนี้หลายๆ แบรนด์ยังขาดการสนับสนุนในเรื่องการวางแผนการตลาดและการจัดการข้อมูลผู้บริโภคให้สอดคล้องและใช้ขีดความสามารถของเครื่องมือเทคโนโลยีการตลาดได้อย่างเต็มที่

วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย ในฐานะเอเยนซีที่มีขีดความสามารถอันแข็งแกร่งทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูล และเทคโนโลยี จึงสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยแบรนด์และนักการตลาดจัดการกับปัญหาเหล่านี้ โดยได้ออกแบบและพัฒนา LINE AMPM ให้เป็นเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติในแบบเฉพาะบุคคลและเป็นโซลูชั่นที่ครบถ้วน เพื่อการบริหารจัดการประสบการณ์และความสัมพันธ์กับลูกค้า LINE AMPM สื่อสารแบบเรียลไทม์ในแบบที่โดนใจคนไทย นับเป็นเครื่องมือแห่งอนาคตที่จะช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์และมีบทบาทสำคัญในของการทำการตลาดโดยยึดหลักการเปลี่ยนสถานะของผู้บริโภค (Funnel Marketing) เนื่องจากสามารถทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงของกระบวนการ ทั้งการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับผู้บริโภค (Nurturing) การเปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้า (Conversion) การซื้อซ้ำ (Repeat Purchase) และความภักดี (Loyalty) นอกจากคุณลักษณะที่มีความเฉพาะบุคคลอย่างลึกซึ้งและสามารถนำเสนอคอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจของบุคคลนั้นๆ ได้อย่างถูกที่ถูกเวลาผ่านการสื่อสารแบบตัวต่อตัว LINE AMPM ยังสามารถติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดและมีระบบเก็บรวบรวมข้อมูลของตนเอง

คุณฐิติรัตน์ ตันติฤทธิศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Digital Acceleration ของ วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย ระบุว่า “เมื่อแบรนด์สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านช่องทางที่ใกล้ชิดกับพวกเขามากๆ ส่วนสำคัญ คือ ต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไร อยากคุยกับเราเวลาไหน หรือคุยกันบ่อยแค่ไหน ด้วยเรื่องอะไร นั่นจะทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการกระหน่ำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการของพวกเขาเลย และยังสะท้อนถึงการที่แบรนด์ใส่ใจดูแลพวกเขาตามความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกัน หน้าที่ของเราในฐานะผู้วางแผนและวิเคราะห์ คือ การช่วยให้การนำเสนอและการสื่อสารเนื้อหาและใจความต่างๆ ของแบรนด์ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งต่อแบรนด์เองและต่อผู้บริโภค จนสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เราจึงต้องเสาะหาแพลตฟอร์มที่รองรับการสื่อสารที่มีพลวัตสูง ทั้งในด้านการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้เรารู้จักผู้บริโภคแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มให้มากที่สุด เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ตรงใจ ถูกกาลเทศะ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในขณะนั้นๆ อย่างแท้จริง”

LINE AMPM แตกต่างอย่างโดดเด่น:

  • ก้าวไปให้ไกลกว่าโซลูชั่นสำเร็จรูปและฟีเจอร์ทั่วๆ ไป – LINE AMPM สามารถปรับแต่งตามความต้องการได้ และผสานตัวเข้ากับอีโคซิสเต็ม โดยรวมของลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ และ LINE AMPM ยังเปิดให้มีการเชื่อมต่อหรือการใช้เครื่องมือแบบ Custom ตามความต้องการของแบรนด์ ซึ่งโซลูชั่นโดยทั่วไปอาจจะไม่มีความยืดหยุ่นเท่า
  • เปลี่ยนโฟกัสจากจำนวนผู้ติดตาม หันไปมุ่งเน้นระดับการมีส่วนร่วม – LINE AMPM ช่วยให้แบรนด์มีข้อมูลที่สร้างความเข้าใจเชิงลึก และสามารถทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และความสนใจของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
  • จัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ – เลิกสื่อสารแบบหว่านแห แต่เน้นการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลที่ต้องใช้ข้อมูลและความเข้าใจเชิงลึก พร้อมด้วยการวางแผนที่ดีและการปรับใช้กลยุทธ์อย่างเหมาะสม
  • ปรับข้อมูลให้สอดคล้องกันและบูรณาการข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อผลลัพธ์สูงสุดสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันบนเส้นทางสู่การเป็นลูกค้า
  • ระบบได้รับการออกแบบให้เข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของลูกค้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ลูกค้าจึงผสานโซลูชั่นเข้ากับระบบของตนเองได้อย่างไร้กังวล และบริหารความปลอดภัยของระบบ และข้อมูลให้เข้มงวดเช่นเดิมได้อย่างง่ายดาย
  • แม้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ แต่ LINE AMPM ยังสามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในแบบเฉพาะบุคคล โดยใช้ข้อมูลที่ติดตามเก็บรวบรวมจากปฏิสัมพันธ์ที่ผ่านมา
  • LINE AMPM เป็นโซลูชั่นที่ให้บริการได้อย่างครบถ้วนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนและเปิดใช้งานระบบ ตลอดไปจนถึงการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และนอกจากจะใช้แนวทางนี้ในส่วนของการออกแบบและการใช้งานระบบแล้ว ยังให้บริการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการสื่อสารและมีการวางแผนคอนเทนต์โดยอิงอยู่กับเป้าหมายทางการตลาดและธุรกิจของแบรนด์

LINE AMPM มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วน ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล (การสมัคร การติดตามพฤติกรรม) การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลด้วยคอนเทนต์ การหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ เมนูบนหน้าสนทนา (Rich Menu) การติดตามเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ (สถานะของผู้บริโภคบนเส้นทางลูกค้า รายงานอัตราการปิดกั้นการสื่อสารโดยแบ่งตามกลุ่มแต่ละกลุ่มที่อยู่ใน Line) และการสนทนาแบบตัวต่อตัว (One-on-one Chat) เพื่อการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายและการให้บริการหลังการขาย

ด้วยขีดความสามารถเหล่านี้ LINE AMPM จึงช่วยให้แบรนด์สร้างโอกาสในการขายได้มากขึ้น ใกล้ชิดกับผู้บริโภคยิ่งขึ้น และสร้างความภัคดีต่อแบรนด์ได้ดีกว่าเดิม ผ่านช่องทางที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคมากกว่า ด้วยข้อมูลที่ใหม่กว่า คอนเทนต์ที่โดนใจมากกว่า และความยืดหยุ่นในการรองรับกลยุทธ์และแคมเปญการตลาดได้อย่างหลากหลายกว่าที่เคย

“การยกระดับประสบการณ์มิได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการนำแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีแบบใดแบบหนึ่งมาใช้เท่านั้น เราพบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคเห็นว่าเป็นปัญหาของพวกเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน และผู้บริโภคยังคาดหวังให้แบรนด์รู้จักพวกเขาเสมอ ไม่ว่าจะอยู่บนช่องทางใด ดังนั้น นอกจากการมีแพลตฟอร์มที่ดีแล้ว การวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบด้านและครอบคลุมอย่างครบถ้วนจะช่วยทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่” คุณฐิติรัตน์ กล่าว

เท่าที่ผ่านมา LINE AMPM ได้ช่วยเปิดโลกความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับแบรนด์มากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ช่วยให้แบรนด์ยานยนต์ลดอัตราการปิดกั้นการสื่อสารในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมายสำคัญ หรือช่วยให้แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ได้อย่างคึกคักควบคู่ไปกับการสร้างยอดขายในช่วงของการจัดโปรโมชั่นทั่วประเทศ และยังเป็นช่องทางให้แบรนด์ลักซ์ชัวรี่ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อมอบผู้ช่วยส่วนตัวในการช้อปปิ้งให้กับลูกค้าของตน เป็นต้น