แอปฟินนิกซ์ (FINNIX) ชูคนเครดิตดีต้องได้ดี เปิดตัว “ฟินนิกซ์ คอยน์” ครั้งแรกของสินเชื่อนาโนเมืองไทย มอบสิทธิพิเศษแลกส่วนลดดอกเบี้ยและวงเงินเพิ่มชั่วคราว

แอปฟินนิกซ์ (FINNIX) เปิดตัว “ฟินนิกซ์ คอยน์” (FINNIX Coin) ฟีเจอร์ใหม่ที่มอบรางวัลให้กับลูกค้าที่รักษาเครดิตดี ครั้งแรกในวงการแอปสินเชื่อนาโนของประเทศไทยที่ให้แลกคอยน์เป็นส่วนลดดอกเบี้ยและวงเงินเพิ่มชั่วคราวได้ภายในแอปฟินนิกซ์ ตอบโจทย์อินไซต์คนทำมาหากินที่ว่า “เครดิตดีแล้วได้อะไร?” มั่นใจการสะสมคอยน์ช่วยสร้างแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน ต่อยอดความสำเร็จของ “เกมล่าดาว” ที่สร้างวินัยให้ลูกค้ารักษาเครดิตดีกว่าลูกค้าทั่วไปมากถึง 3 เท่า ตามกลยุทธ์อีโคซิสเต็ม F.I.R.E. ในหมวดเร่งสร้างวินัย (Reward)  ของมันนิกซ์ในปีนี้

ตั้งแต่ปี 2563 แอปฟินนิกซ์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท มันนิกซ์ จำกัด ได้นำแนวคิดเกมมิฟิเคชัน  (Gamification) ที่ทำให้การใช้งานสนุกเหมือนการเล่นเกมมาใช้และพัฒนาเป็น “เกมล่าดาว” เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าชำระเงินตรงเวลาและมีวินัยทางการเงิน จากผลสำเร็จในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า “เกมล่าดาว” สามารถช่วยสร้างเสริมวินัยให้ลูกค้ารักษาเครดิตดีกว่าลูกค้าทั่วไปมากถึง 3 เท่า พร้อมกับได้อินไซต์ว่า ลูกค้าเหล่านี้ต้องการวงเงินเพิ่มเพื่อต่อยอดการทำมาหากินและส่วนลดดอกเบี้ยเพื่อลดภาระหนี้ แอปฟินนิกซ์จึงพัฒนาและต่อยอดเป็น “ฟินนิกซ์ คอยน์” ด้วยแนวคิด “เครดิตดี ต้องได้ดี” ให้ลูกค้าที่ชำระเงินตรงเวลาสามารถสะสมคอยน์ เพื่อนำไปแลกเป็นสิทธิประโยชน์ในการขอวงเงินเพิ่มชั่วคราวหรือส่วนลดดอกเบี้ย โดยสามารถกดแลกสิทธิพิเศษได้ในแอปฟินนิกซ์ตลอด 24 ชั่วโมง

นางสาวถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มันนิกซ์ จำกัด กล่าวว่า “ฟินนิกซ์เป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลที่ให้บริการทางการเงินเพื่อคนทำมาหากินผู้มีรายได้น้อย พร้อมสร้างเสริมวินัยความรับผิดชอบทางการเงินในระยะยาว เราเปิดตัวฟีเจอร์ “ฟินนิกซ์ คอยน์” เป็นครั้งแรกในวงการแอปสินเชื่อนาโนในเมืองไทย เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าแอปฟินนิกซ์รู้สึกสนุกและมีพฤติกรรมการเงินที่ดี โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษในการแลกคอยน์เป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์อินไซต์ที่ได้มาจาก ลูกค้าว่า “เครดิตดี ต้องได้ดี” เรามุ่งเดินหน้าเรื่องการเร่งสร้างวินัย (Reward) และสร้างกำลังใจให้กับลูกค้าที่รักษาเครดิตดีอย่างต่อเนื่อง ตามกลยุทธ์อีโคซิสเต็ม  F.I.R.E. ของมันนิกซ์ ด้วยการต่อยอดความสำเร็จของระบบเกมมิฟิเคชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้ลูกค้ามีความตั้งใจและความรับผิดชอบในการบริหารการเงินในชีวิตอย่างมีคุณภาพ และในระยะยาวก็จะสามารถช่วยลดจำนวนหนี้เสียของประเทศได้อีกด้วย”

ลูกค้าแอปฟินนิกซ์ สามารถสะสม “ฟินนิกซ์ คอยน์” ได้ง่ายๆ โดยจะได้รับ 1 คอยน์ ทุกการชำระดอกเบี้ย 1 บาท เมื่อชำระสินเชื่อตรงเวลา หรือไม่เกิน 3 วัน หลังครบกำหนดชำระ เมื่อสะสมคอยน์แล้วสามารถนำไปแลกสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ เช่น ขอวงเงินเพิ่มชั่วคราว ขอส่วนลดดอกเบี้ย และสิทธิพิเศษอื่นๆ ในอนาคต

“ฟินนิกซ์ คอยน์” รางวัลสำหรับการมีพฤติกรรมการเงินที่ดีและมีความรับผิดชอบ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์อีโคซิสเต็ม F.I.R.E. ของมันนิกซ์ในปี 2566 ซึ่งประกอบไปด้วย Finance (มีเงินใช้) Intel (เข้าใจตัวเอง) Reward (เร่งสร้างวินัย) และ Empowerment (เสริมรายได้และความรู้) โดยอยู่ในหมวดเร่งสร้างวินัยที่มีความมุ่งหวังในการสร้างพฤติกรรมการเงินที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการเสริมสร้างวินัยทางการเงินผ่านการมอบสิทธิพิเศษในการแลกคอยน์เป็นรางวัลต่างๆ นอกจากนี้ ลูกค้าของฟินนิกซ์ยังสามารถใช้สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทพันธมิตรในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน และในอนาคตจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ในการแลก “ฟินนิกซ์ คอยน์” เป็นสิทธิพิเศษอื่นๆ จากพาร์ทเนอร์ โดยแอปฟินนิกซ์มุ่งหวังที่จะเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน พร้อมสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้คนไทยได้การเงินดีมีสุข