กรุ๊ปเอ็ม เผยงานวิจัยผู้บริโภคล่าสุด ผ่านงานสัมมนา FOCAL 2023

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทบริหารจัดการการลงทุนสื่อชั้นนำของโลกในเครือ ดับบลิวพีพี (WPP) จัดงานสัมมนาการตลาดประจำปีภายใต้ชื่อ GroupM FOCAL 2023 งานใหญ่ประจำปีที่นักการตลาดชั้นนำและบริษัทพันธมิตรคู่ค้า จะมาร่วมอัพเดทภาพรวมและทิศทางสำหรับนักการตลาด ได้รับเกียรติจาก CEO ของบริษัทเอเยนซี่ในเครือ WPP อาทิ GroupM, Ogilvy, Wunderman Thompson, VMLY&R, GREYnJ United, Kantar,  นักการตลาด รวมไปถึงคอนเทนท์ครีเอเตอร์ ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ร่วมตบเท้าแชร์ประสบการณ์ พร้อมอัพเดทประเด็นสำคัญสำหรับนักการตลาดในอีก 12 เดือนข้างหน้า

งาน GroupM FOCAL จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยบทบาทในการเป็นกลุ่มบริษัทบริหารจัดการการลงทุนสื่อชั้นนำของโลก กรุ๊ปเอ็มจึงมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อ การสร้างสรรค์งานโฆษณาและเทคโนโลยีสำหรับนักการตลาด และมีความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อวางแผนทิศทางการตลาดล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าและบริษัทพันธมิตรมาอย่างยาวนาน โดยครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ภายใต้ชื่อ ‘FOCAL 2023 – Know Ahead the Secrets of Marketing Mastery’ โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเผยผลวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคกับการใช้สื่อภายหลังยุคโควิด-19 เพื่อให้นักการตลาดกำหนดทิศทางการสื่อสาร และออกแบบกลยุทธ์การใช้สื่อล่วงหน้า โดยมีผู้บริหารจากกรุ๊ปเอ็มและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ท่าน ร่วมกันนำเสนอ 6 ประเด็นสำคัญสำหรับนักการตลาด ได้แก่

  1. STEP AHEAD OF CONSUMERS – Deep dive for the untold insights
  2. AHEAD THE SECRETS OF BRAND & STRATEGY – Accelerating success
  3. AHEAD IN THE FUTURE – Meet the changemakers: data, tech & innovation
  4. AHEAD THE SECRETS OF COMMERCE – The future of commerce
  5. AHEAD THE SECRETS OF CREATIVITY – The power of content & personalisation
  6. AHEAD THE SECRETS OF MEDIA – Media and performance marketing

คุณปัทมวรรณ สถาพร ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนา FOCAL ครั้งที่ 13 ว่า “กรุ๊ปเอ็ม ในฐานะกลุ่มบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจการบริหารจัดการสื่ออันดับหนึ่งของโลก เรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาและสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในระบบ Ecosystem ของอุตสาหกรรมโฆษณา และด้วยบทบาทของการเป็นผู้นำในวงการการสื่อสารทางการตลาดและการลงทุนในสื่อ งานสัมมนาการตลาดประจำปี ภายใต้ชื่อ GroupM FOCAL จึงถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะยกระดับความรู้ทั้งด้านเทรนด์ผู้บริโภคและเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ รวมถึงให้ความรู้ทางการตลาดให้กับลูกค้า พันธมิตรสื่อและสื่อมวลชนมามากกว่า 10 ปี

สำหรับในปีนี้ เราจัดงาน FOCAL ขึ้นเป็นครั้งที่ 13  ด้วยนโยบายที่สอดคล้องกันกับ GroupM Global ว่า “Make Advertising Better for People” เพื่อนำเสนอแง่มุมของคำว่า ‘BETTER’ ผ่านพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีผลต่อการเลือกเสพ CONTENT สู่การผันตัวเองมาเป็น CONTENT CREATOR และแง่มุมด้านดี-ร้ายของการใช้สื่อ Online/Offline เพื่อเปิดทางให้นักการตลาดได้เข้าถึงผู้บริโภค งาน FOCAL 2023 ครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนการปลดล๊อคให้นักการตลาดได้รู้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผน กำหนดทิศทางการตลาดในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ จะพาอุตสาหกรรมก้าวไปข้างหน้าสู่การพัฒนาที่เหมาะสมกับผู้บริโภคได้อย่างดียิ่งขึ้น”

โดยในงาน กรุ๊ปเอ็ม ได้นำเสนอผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคประจำปีภายใต้ชื่อ Consumers Untold เป็นการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงบริมาณผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภค กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำทางความคิด และแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทัศนคติ การเลือกที่จับจ่ายซื้อของ และความสำคัญของอินเตอร์เน็ตกับผู้บริโภคชาวไทย

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด และแพน จรุงธนาภิบาล ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ร่วมกันเผยอินไซด์ล่าสุดของคนไทยว่า ปี 2023 ถือเป็นปีที่สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลาย ผู้บริโภคเริ่มมีความหวังและไม่กังวลเรื่องการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเอง นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อยู่ห่างไกล หรือกลุ่มคนท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตแตกต่างจากในเมืองมากๆ ก็เข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้มากขึ้น เกิดเป็นกลุ่ม Target ใหม่ให้นักการตลาด ซึ่งบางคนที่มีความสามารถด้านการเล่าเรื่อง ผลิตคอนเทนท์เองได้ก็สร้าง Content ที่มีความ Variety มากขึ้นกลายเป็น Digital Power แต่ขณะเดียวกันด้านมืดของการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต คือ การที่ผู้บริโภคถูกมิจฉาชีพหลอกก็มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันจึงควรใช้อย่างมีสติ มีความระมัดระวังตัว

ด้านภาพรวมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคนับว่าดีขึ้น คนจะเริ่มใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่ใช่สำหรับพวกเขาจริงๆ ทั้งนี้ พบว่าผู้บริโภคมีความผ่อนคลายเริ่มออกไปหาความสุขนอกบ้านมากขึ้น ไม่ได้ใช้ชีวิตเฉพาะบนออนไลน์ หรือพึ่งพาการจับจ่ายบนโลกออนไลน์เหมือนใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคเลือกเสพเฉพาะ Content ที่ตนชอบจริง ไม่แบ่งแยกเป็น Generation อีกต่อไปหากแต่เน้นไปที่ความสนใจเฉพาะตัว ส่วนการเห็นแอดโฆษณาซ้ำๆ คนจะรู้สึกว่าถูกยัดเยียด ไม่เชื่อมั่นในแพลตฟอร์มรวมถึงแบรนด์ และเริ่มรู้สึกว่าโฆษณาที่ส่งมาให้มีความไม่จริงใจ ดังนั้นแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง จึงไม่สามารถทำให้คนเชื่อได้อีกต่อไป เพราะคนจะสลับการใช้งานระหว่างแพลตฟอร์มเพื่อหาข้อมูลตลอดเวลา

สำหรับคนโฆษณาและนักการตลาด เรามองว่าในปีนี้เป็นโอกาสที่นักโฆษณาและการตลาดควรจะยกระดับโฆษณาและการสื่อสารของแบรนด์ให้ดีพอสำหรับความต้องการของผู้บริโภคด้วยการไม่ยัดเยียด การสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนด้วยคอนเท้นท์ที่สร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการเข้าถึงอย่างเหมาะสมด้วยการใช้สื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์จะสร้างความความคุ้นเคยกับแบรนด์ได้อย่างมีความหมาย