หลักทรัพย์บัวหลวง ร่วมลงนาม MOU กับ มจพ. ระยอง พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากขวา) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายบรรณรงค์ พิชญากร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์
ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (
MOU) กับ ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (กลาง) และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุนพร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง