“พฤกษา โฮลดิ้ง” ต้อนรับชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในงานอาสาฯ Visit ครั้งที่ 7 พร้อมเผยกลยุทธ์การทำธุรกิจตามแนวคิด “อยู่ดี มีสุข”

“พฤกษา โฮลดิ้ง” เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในงานอาสาฯ  Visit ครั้งที่ 7/2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต และนางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมเผยวิสัยทัศน์ของกลุ่มพฤกษาด้วยกรอบแนวคิด  ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต “อยู่ดี มีสุข”  (Live well Stay well) ที่ผนวกการสร้างปัจจัยสุข ด้วยการส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี รวมถึงสร้างสรรค์สังคมชุมชนที่ดี ผ่านการผนึกกำลังระหว่างธุรกิจหลักสองธุรกิจทั้งอสังหาฯ และเฮลท์แคร์ นอกจากนี้ ยังถือโอกาสเชิญชวนสมาชิกชมรมอาสาฯ รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การรักษาต่าง ๆ ณ โรงพยาบาลวิมุต ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจภายใต้การดำเนินการของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สำหรับธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ศูนย์เวลเนส และการลงทุนผ่านพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นธุรกิจในเครือที่มีส่วนสำคัญในการส่งมอบสุขภาพที่ดีตามกรอบแนวคิด “อยู่ดี มีสุข” ซึ่งภายในงาน โรงพยาบาลวิมุตได้มอบประสบการณ์การรับบริการ โดยเปิดโอกาสให้ทุกท่านตรวจวัดความดันและตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจากพยาบาลวิชาชีพ การใช้บริการแอปพลิเคชัน นัลลูรี่ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากทีมสหสาขาพาเยี่ยมชมความพร้อมของศูนย์การรักษาต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับเครื่องมือแพทย์อันทันสมัย ได้แก่ ศูนย์สุขภาพที่ให้บริการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม ศูนย์ทางเดินอาหารและตับที่พร้อมตรวจหาสาเหตุตั้งต้นของโรคและให้การรักษาในเชิงลึง ห้องปฎิบัติการสวนหัวใจที่วิเคราะห์หาความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูอาการต่าง ๆ โดยแพทย์เฉพาะทางร่วมกับนักกายภาพบำบัด