เจบีพี ย้ำภาพผู้นำสีทาอาคารเพื่อความยั่งยืน ส่งต่อแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลก ในงาน Asia Pacific Coatings Show

นายศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสีชั้นนำของประเทศและนายกสมาคมผู้ผลิตสีไทย (TPMA) ร่วมเปิดงาน “Asia Pacific Coatings Show2023” มหกรรมสีและสารเคลือบผิวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “Green Supply Chain Collaborative Innovation in Coating Industry” เพื่อส่งต่อแนวความคิดการร่วมมือระหว่างพันธมิตรในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็ว ๆ นี้

งานแสดงสินค้าและสัมมนาวิชาการ Asia Pacific Coatings Show2023 เป็นงานแสดงสินค้าของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเคลือบสี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเปิดโอกาสในการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการเคลือบสี และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการเคลือบสี ภายใต้แนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซึ่งเจบีพีพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสีไทยได้เติบโตขึ้นอีกทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์ด้าน “Green Supply Chain Collaborative Innovation in Coating Industry” ชูนวัตกรรม สร้างศักยภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งมีผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างโครงการ One World: One Future Togetherโดยทำความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด  และ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) จนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ สีรีไซเคิลร่วมมือเจ้าแรกในประเทศไทย “JBP Good Paint Re-Acrylic” ที่เกิดจากแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเน้นคำนึงถึงคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ในปัจจุบันเจบีพี ได้ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ในการพัฒนาถังสีที่เกิดจากการนำพลาสติกที่ผ่านการใช้งานโดยผู้บริโภคแล้ว มาผ่านกระบวนการ ที่ทำให้สามารถนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง หรือที่เรียกว่านวัตกรรมพลาสติก PCR (Post-Consumer Recycled Resin) มาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของสีเจบีพี เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นการใช้วัสดุที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจสีทาอาคารที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เจบีพี เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ สู่การร่วมมือกับพันธมิตร สร้างเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่ออนาคตที่ดีของโลกใบนี้ อันนำไปสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมสีทาอาคารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของ JBP ได้ที่ www.jbp.co.th และ www.facebook.com/JBPPaintThailand