ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ร่วมส่งเสริมความยั่งยืน เปิดพื้นที่ต้อนรับงาน Sustainability Expo 2023 มหกรรมความยั่งยืนใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้นำด้านอิเวนต์เพื่อความยั่งยืน เปิดพื้นที่ต้อนรับงานมหกรรมความยั่งยืนใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 (SX2023) งานที่รวบรวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านความยั่งยืนเพื่อสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” จัดเต็มพื้นที่ทั้งศูนย์ฯ สิริกิติ์ ตลอด 10 วัน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8  ตุลาคม 2566

SX2023 งานมหกรรมความยั่งยืนใหญ่ที่สุดในอาเซียน เป็นความร่วมมือกันของเหล่าภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยยึดแนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ให้ทุกคนลงมือทำเพื่อความยั่งยืน ด้วยการผสานความร่วมมือของกว่า 100 องค์กรระดับภูมิภาค และระดับโลก ภายในงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 รายทั่วโลก เครือข่ายธุรกิจยั่งยืนจากบริษัท และองค์กรชั้นนำของไทย และต่างประเทศกว่า 500 แห่ง รวมถึงเวทีเสวนา และการแสดงนิทรรศการ โซน เพื่อให้องค์กร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

ต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน SX2023 กล่าวว่า เป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน เป็นจุดเริ่มต้นของการจัด Sustainability Expo เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความยั่งยืน โดยตลอดการจัดงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัว และให้ความสำคัญของทุกภาคส่วน สำหรับการจัดงาน SX2023 ในปีนี้ เรายังคงให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด และคำนึงถึงมิติด้านความยั่งยืน  ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานที่จัดงานควรต้องมีแนวทางปฎิบัติที่สอดคล้องในด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน  

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จึงเป็นหมุดหมายแรกที่เรามองเห็นว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของงาน SX2023 ในทุกมิติ ทั้งเรื่องการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงความยั่งยืน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนเบญจกิติ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จึงถือเป็นแพลต ฟอร์มสีเขียวในการเชื่อมผู้คนให้มีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือทำ เพื่อสร้างอนาคตโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน”

สุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เผยว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นสถานที่จัดงาน SX อีกครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการพัฒนาด้านความยั่งยืนของศูนย์ฯ สิริกิติ์ในทุกมิติงาน SX ถือเป็นงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ระดับภูมิภาค และเป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากในทุกภาคส่วน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้แสดงให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในการรองรับการจัดอิเวนต์อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจาก SX2023 ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ยังได้รับความเชื่อมั่นจากผู้จัดงานทั้งชาวไทย และต่างชาติในการเป็นสถานที่จัดอิเวนต์ภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืน อาทิ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 งานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (ASEAN Sustainable Energy Week 2023) และงานThe International Congress and Convention Association (ICCA) Congress 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 – 15  พฤศจิกายนนี้