One Stop Service เพียงพอที่จะเป็นเหตุผลในการเลือกโรงงานรับผลิตอาหารเสริมหรือไม่?

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันคนเริ่มมาให้ความใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีความสนใจในการลงทุนและมีแบรนด์อาหารเสริมของตนเอง ทำให้ธุรกิจด้านสุขภาพมีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจอาหารเสริม ซึ่งกลายเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงอยู่ในตลาด Red Ocean การเลือกคู่ค้าที่มีคุณภาพและใส่ใจรายละเอียดทุกกระบวนการจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนการเลือกเพื่อนคู่คิดในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกัน ซึ่งในปัจจุบันการให้บริการแบบ One Stop Service นั้นกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานในการให้บริการ แต่ทว่า One Stop Service เพียงพอที่จะเป็นเหตุผลในการเลือกโรงงานรับผลิตอาหารเสริมหรือไม่ คำตอบคือ เป็นเหตุผลที่ดีแต่ในปัจจุบันอาจจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้อย่างสมบูรณ์ ราบรื่น รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ

บริษัท เมดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านการผลิตอาหารเสริม OEM แบบครบวงจร ที่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพและมาตรฐานสูงสุด พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าพัฒนาและวิจัยสูตรพิเศษให้เฉพาะคุณ

ประกอบกับประสบการณ์ของเจ้าของโรงงาน ที่เคยเริ่มต้นการเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมมาก่อน เคยเป็นลูกค้า และพบอุปสรรคปัญหามากมาย อาทิเช่น การเริ่มต้นยาก ความไม่ชัดเจนในการให้คำแนะนำปรึกษา

ทั้งในเรื่องของสินค้า การตลาด การหากลุ่มลูกค้า ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้สำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ จึงเรียกได้ว่า บริษัท เมดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริม ที่มีความเข้าใจในความกังวลใจของผู้ประกอบการที่เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจอาหารเสริมเป็นอย่างดี

บริษัท เมดิ อินเตอร์เนชั่นแนล มีการให้บริการที่เรียกว่า M.A.Y Service โดย M: Masterpiece ทุกสูตรถูกค้นคว้า วิจัยและพัฒนาขึ้นมาเฉพาะแบรนด์คุณเท่านั้น สามารถค้นหาและนำเข้าสารสกัดสุดพรีเมี่ยมจากทั่วโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดทิศทางแบรนด์และสินค้าของตนเองได้อย่างชัดเจน และทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคุณมีความแตกต่างจากสินค้าอื่นในตลาด สร้างจุดขายให้กับแบรนด์ได้ง่าย A: Authentic ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการคิดค้นสูตร การขึ้นทะเบียนอย. การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า ทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ความจริงใจในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า“อะไรไม่ดี เราไม่ทำ ทุกอย่างคือความจริงใจ หากคุณกำลังมองสถานที่รับผลิตอาหารเสริมสายขาวต้องที่เมดิ เรายึดมั่นในการเติบโตของลูกค้า คือการเติบโตของเราเช่นเดียวกัน” นายเมธากุล สุวรรณบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าว Y: Yield การเติบโตของลูกค้า คือความก้าวหน้าของเรา ดั่ง Tagline ของบริษัท “Focus on growth”

เพราะฉะนั้นนอกจากการใช้บริการแบบ One Stop Service ที่ต้องมอบให้กับลูกค้าแล้ว ความน่าเชื่อถือ มาตรฐาน ความรวดเร็ว ความเข้าอกเข้าใจลูกค้า รวมถึงวิสัยทัศน์ในการทำงานที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดในการดำเนินธุรกิจของคุณด้วย เรียกได้ว่าเป็น win-win business นับเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ ที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกโรงงานผลิต เพราะการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น การร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท เมดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เปรียบเสมือนการมีเพื่อนคู่คิด ไม่ว่าจะจัดจำหน่ายในไทย หรือส่งออกต่างประเทศก็ไม่ต้องกังวล เพราะมีมาตรฐานการผลิตระดับสากล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เมดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจร สามารถติดต่อได้ที่ salesmaydi@s-milesgroup.com หรือโทร 065-536-5155 , 080-392-8111