“จิตตะ” ชูแนวทางจัดเก็บภาษีเงินได้ต่างประเทศ อย่างเป็นธรรม-เท่าเทียมตามหลักสากล

“ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์” ซีอีโอ “จิตตะ” แพลตฟอร์มการวิเคราะห์หุ้นทั่วโลก เสนอแนวทางจัดเก็บภาษีเงินได้จากต่างประเทศตามหลักสากล ขอให้พิจารณายกเว้น Capital Gain Tax การลงทุนต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนนักลงทุนรายย่อยให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเติบโตและหมุนเวียนเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่หากจัดเก็บควรกำหนดอัตราภาษีและวิธีการจัดเก็บที่เป็นธรรมและง่ายต่อการปฏิบัติ เพื่อให้นักลงทุนวางแผนได้เหมาะสม มองรัฐควรสนับสนุนชนชั้นกลางให้เข้าถึงการออมการลงทุน เพื่อลดภาระงบประมาณในอนาคตพร้อมแนะนักลงทุนรอดูความชัดเจนของเกณฑ์การจัดเก็บก่อน

นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ นักลงทุนในหุ้นต่างประเทศ และผู้ก่อตั้งJitta (จิตตะ) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการวิเคราะห์หุ้นทั่วโลก ที่นักลงทุนไทยนิยมใช้เพื่อตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการศึกษาลงลึกรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนที่ปรึกษาด้านกฏหมายภาษี รวมถึงได้เข้าร่วมหารือกับสมาชิกอื่นๆของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนและเป็นธรรมยื่นเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และกรมสรรพากรต่อไป

ทั้งนี้ทุกคนเข้าใจดีว่าภาษีเป็นเรื่องสําคัญและเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่มีเงินได้ แต่สิ่งที่ต้องการเห็นคือความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการจัดเก็บภาษีเงินได้ต่างประเทศ รวมถึงอยากเห็นความชัดเจนในการจัดเก็บเพื่อให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น

โดยข้อเสนอแนะของ Jitta เพื่อนักลงทุนรายย่อยมีดังนี้

ยกเว้นการเก็บภาษีจากการลงทุนหุ้นต่างประเทศ เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่มีการยกเว้น Capital Gain Tax หรือประเทศสิงคโปร์หรือฮ่องกง ที่มีการยกเว้นภาษีส่วนนี้เช่นเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนได้มีโอกาสกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนจากหุ้นบริษัทดีๆ ทั่วโลกได้เพราะปัจจุบันโลกแห่งการลงทุนนั้นไร้พรมแดนแล้ว เทคโนโลยีได้อำนวยความสะดวกมากขึ้น นักลงทุนไทยสามารถกระจายความเสี่ยง เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าจากตลาดหุ้นทั่วโลกได้การจัดเก็บภาษีส่วนนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจมากนัก แต่กลับลดโอกาสในการแสวงหาการเติบโตของเม็ดเงิน และสกัดกั้นการนำเงินจากนอกประเทศกลับมาหมุนเวียนในเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า

แต่หากต้องมีการจัดเก็บภาษีส่วนนี้จริงๆ ขอให้พิจารณาจัดเก็บตามหลักสากล โดยอย่างแรกสุด คือ ให้คำนวณรายได้จากหลัก Net Capital Gain โดยนำกำไรมาหักลบกับขาดทุนที่เกิดขึ้นก่อนที่จะนับเป็นรายได้ เพราะการลงทุนในหุ้นนั้นมีความเสี่ยงมากกว่ารายได้ประเภทอื่น มีโอกาสทั้งกำไรและขาดทุน ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมควรคำนวณภาษีแบบองค์รวม โดยคิดทั้งพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เพราะสะท้อนถึงรายได้ที่แท้จริงจากการลงทุน เช่น ในสหรัฐฯ ที่สามารถนำผลขาดทุนมาหักออกจากกำไรได้ และหากปีไหนมีการขาดทุนมากกว่ากำไร ก็สามารถใช้ขาดทุนที่เหลือในปีต่อๆ ไปได้จนกว่าจะหมด หรือในสหราชอาณาจักรที่สามารถนำขาดทุนมาหักออกได้สูงสุด 4 ปีนับจากปีที่ขาดทุน

อย่างที่สอง คือ การแยกอัตราภาษี Capital Gain ออกมาจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกำหนดให้มีอัตราภาษีโดยเฉพาะเช่นที่สหรัฐฯ ถ้าลงทุนมานานกว่า 1 ปี จะถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาว จะเสียภาษีในอัตราพิเศษสูงสุดที่ 20% และหากกำไรไม่ถึง 44,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับยกเว้นภาษี หรือ กำหนดให้มีการหักลดหย่อนเพื่อความเป็นธรรม สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการลงทุน เช่น ในสหราชอาณาจักรสามารถนำกำไรจากการลงทุนมาหักลดหย่อนได้ 6,000 ปอนด์ กำไรส่วนที่เกินค่อยนำไปรวมกับรายได้อื่นๆ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปกติ

จะเห็นได้ว่าหลักการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมีความชัดเจนและเป็นธรรมสำหรับนักลงทุนทุกราย หากมีการจัดเก็บภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศของไทย Jitta จึงขอเสนอให้ทางภาครัฐพิจารณาจัดเก็บในอัตราภาษีดังนี้

กำไรจากเงินลงทุนสุทธิแล้ว ไม่ถึง 1 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี ตั้งแต่ 1-20 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 10% และหากมากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป คิดอัตราภาษี 20% โดยสามารถนำขาดทุนมาหักออกได้ตามจำนวนที่ขาดทุนและใช้ในปีต่อๆ ไปได้จนกว่าจะหมดหรือครบ 5 ปี

“ชนชั้นกลางเป็นฐานใหญ่ของประเทศ เราควรพยายามกระตุ้นเหมือนที่ทุกรัฐบาลพยายามกระตุ้นให้คนเก็บออม และลงทุน เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตในด้านการเงินส่วนบุคคล และต้องกระตุ้นให้คนอยากลงทุน เพราะถ้าคนไม่ลงทุนเลย ก็จะเป็นภาระด้านงบประมาณสำหรับรัฐบาลในอนาคตที่จะต้องเข้ามาดูแลเช่นกัน”

นายตราวุทธิ์ในฐานะที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ ยังให้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนต่างประเทศอยู่ในเวลานี้ว่า ไม่ควรรีบร้อนที่จะถอนการลงทุนเพราะความกังวลเรื่องภาษีจนลืมมองผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง เพราะระยะเวลาเพียง 3 เดือน มันค่อนข้างที่จะจัดการยาก และเท่าที่คุยกับนักลงทุนหลายท่าน ก็พบปัญหาว่าเมื่อนำเงินกลับมาในประเทศก็ไม่รู้ว่าจะนำไปลงทุนอะไรต่อเพราะบางท่านก็มีพอร์ตส่วนหนึ่งที่ตั้งใจจะลงทุนในประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นก็ควรรอความชัดเจนในเรื่องหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีก่อน เพื่อที่จะได้ทำเรื่องจัดการหรือวางแผนภาษีได้ถูกต้อง