โตเกียว SME จัดงาน “Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar” หวังผลักดัน กระตุ้นการลงทุนในโตเกียว

ศูนย์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center) จัดงานสัมมนา “Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar” เพื่อกระตุ้นความต้องลงทุนในกรุงโตเกียวส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสาขาต่างๆที่มีความสนใจพร้อมแนะนำแนวทางในการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรง เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักลงทุนไทย – ญี่ปุ่นให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานมีผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทย ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online ผ่านระบบ ZOOM กว่า 90 ราย

นายมาซายูกิ คิมูระ (Mr. Masayuki Kimura) Manager, Professional Career Development Support Section, Global Support Team ศูนย์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า

“พวกเราศูนย์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของโตเกียวมากกว่า 50 ปีในฐานะองค์กรสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในกรุงโตเกียวเราให้บริการสนับสนุนตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจการเริ่มต้นธุรกิจการเปิดตลาดการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศการสืบทอดและการฟื้นฟูในทุกขั้นตอน

นอกจากการสนับสนุนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเรายังให้การสนับสนุนแก่บริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายธุรกิจมายังกรุงโตเกียวตั้งแต่ปี 2019 ด้วย และตอกย้ำเป้าหมายนี้เราจึงได้จัดงานสัมมนา “Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar” ครั้งนี้ขึ้น

ในครั้งนี้เรามีการถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในกรุงโตเกียวจากคุณพิมใจมัตสึโมโต P.K.SIAM Co.,Ltd. ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่อาหารไทยในญี่ปุ่นมานานกว่า 20 ปี และคุณอุดมศักดิ์ Zanroo Inc.กลุ่มธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตที่ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ไม่เพียงแต่ญี่ปุ่นแต่ยังมีมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายจาก “business development center” ที่สนับสนุนธุรกิจต่างชาติเมื่อต้องการขยายสาขาสู่กรุงโตเกียวกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาในวันนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายธุรกิจเข้าสู่โตเกียวกันนะครับอีกทั้ง หลังจากการจบการบรรยายแล้ว เรายังมีการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของกรุงโตเกียวอีกด้วย”

Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center หรือ ศูนย์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรุงโตเกียว มีการเปิดสำนักงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2015 เพื่อเชื่อมโยงนักลงทุนไทย-ญี่ปุ่นโดยสนับสนุนที่จะให้เกิดการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในกรุงโตเกียว พร้อมสร้างการเชื่อมต่อกันของทั้ง 2 ประเทศอย่างลงตัว ซึ่งเห็นได้จากการส่งออกของสินค้าไทยไปที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีกว่า 10% ในทางกลับกันประเทศญี่ปุ่นเป็นปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของคนไทย

พร้อมตอกย้ำปัจจัยการเป็นเมืองน่าลงทุนด้วยโตเกียวเป็นมหานครที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก มีGDP เป็นอันดับที่ 16 ของโลก เป็นเมืองมหาอำนาจ Global Power City อันดับที่ 3 เมืองที่ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองน่าอยู่อันดับที่ 1 ในปี 2020 อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งบริษัทญี่ปุ่นที่มีเงินทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000 ล้านเยนอยู่กว่า3,000 บริษัท (คิดเป็นครึ่งหนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น) เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นปัจจัยที่เหมาะสมมากต่อการลงทุน รวมถึงการเป็นเมืองที่มีสาธารณูปโภคสูง ครบครัน แม้ต้นทุนการดำเนินงาน ปัญหาแรงงาน และภาระภาษีจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในญี่ปุ่นแต่ค่าเงินที่อ่อนลงในขณะนี้ประกอบกับค่าครองชีพในกรุงโตเกียวที่ไม่สูงขึ้น ยังสามารถส่งผลบวกต่อการเลือกลงทุนในโตเกียว อีกทั้งรัฐบาลยังเร่งส่งเสริมผลักดันนโยบายเกี่ยวกับบุคลากรที่มีทักษะจากต่างประเทศให้สามารถเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นหวังช่วยแก้ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต

อีกทั้งกรุงโตเกียว ยังเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบต่อการเลือกลงทุน เนื่องจากมีปัจจัยหลักที่สร้างความได้เปรียบต่อการเป็นทำเลการลงทุนและช่วยสร้างโอกาสการแข่งขันในภูมิภาค มีความพร้อมเรื่องของระบบสาธารณูปโภคช่วยให้การเข้ามาดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างง่าย โดดเด่นด้วยการเป็นแหล่งกำเนิดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับของโลก มีฐานการวิจัย R&D การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี, การมีบุคคลากรแรงงานทักษะสูง, มีพันธมิตรร่วมค้นคว้าวิจัย และมีกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาส่งผลต่อโอกาสทางการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นครอบคลุมบริการทางด้านการลงทุนครบวงจรที่ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กรในประเทศญี่ปุ่น, Business Development Center TOKYOการบริการด้านธุรกิจครบวงจร จากกรุงโตเกียว สำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังกรุงโตเกียว โดย BDCT พร้อมสนับสนุนทุกด้านตั้งแต่เรื่องธุรกิจไปจนถึงการใช้ชีวิตเพื่อให้ทุกท่านขยายกิจการในมหานครโตเกียวได้อย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการระดมทุน ไปจนถึงการขยายช่องทางการจำหน่าย รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดตั้งบริษัทในญี่ปุ่น

นอกจากนี้ Tokyo One-Stop Business Establishment Center (TOSBEC) ยังพร้อมให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทแก่ธุรกิจต่างชาติหรือธุรกิจร่วมทุนโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถดำเนินขั้นตอนต่างๆ สำหรับการจัดตั้งธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เช่นการรับรองหนังสือบริคณห์สนธิ, การแจ้งจดทะเบียนบริษัท, การจัดการด้านภาษี, การยื่นประกันสังคม และการจัดการด้านเอกสาร ตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

รวมถึงการส่งเสริมด้านการหาพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเราพร้อมรับฟังความต้องการต่างๆ ของบริษัทต่างชาติเพื่อดำเนินการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ให้กับผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจในกรุงโตเกียว จากนั้นจึงดำเนินการค้นหาคู่ค้า, ซัพพลายเออร์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแนะนำพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นอกจากนี้คุณจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยกรุงโตเกียวเพื่อขยายโอกาสในการพบปะคู่ค้าที่มีศักยภาพต่อไป

Startup Ecosystem Tokyo Consortium ประกอบด้วยด้วยสมาชิกจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ บริษัท, หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ, มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, กิจการร่วมค้า และภาคการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประสานความร่วมมือในวงกว้าง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้กรุงโตเกียวกลายเป็นมหานครแห่งสตาร์ทอัพอันดับ 1 ของโลก เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรีแก่ธุรกิจต่างชาติในสาขาอุตสาหกรรม 4.0 และธุรกิจด้านการเงินที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและต้องการขยายกิจการสู่เขตมหานครโตเกียว อาทิ การวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ด้านการตลาดการหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ สนับสนุนการจับคู่เจรจาทางการค้าระหว่างบริษัทต่างชาติและบริษัทในโตเกียวผ่านโครงการต่างๆ การบริหารงานเงินการลงทุน ทั้งนี้ทางกรุงโตเกียวมีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับจัดตั้งสำนักงานใหม่ในเขตโตเกียวอีกด้วย

ซึ่งงานในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการไทยและตัวแทนจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมให้คำบรรยายเพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจ พร้อมร่วมกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจได้แก่การบรรยายหัวข้อ “สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมในกรุงโตเกียว” โดย นายเคย์ชิน โอกาซาวาระ (Mr. OGASAWARA Keishin) Office for Startup and Global Financial City Strategy,Tokyo Metropolitan Government (Seminar contractor, Pasona Inc.) การบรรยายหัวข้อ“บอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จในการขยายตลาดธุรกิจไปยังกรุงโตเกียว” โดย นางพิมใจ มัตสึโมโต ประธานกรรมการ บริษัท P.K.SIAM Co., Ltd. และนายอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท Zanroo Inc. อีกทั้งยังมีการแนะนำบริการของ Tokyo SME support center สำนักงานประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar” ในครั้งถัดไปได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 24 มกราคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tokyo SME Support Center ทางเว็บไซต์ https://www.tokyo-kosha.or.jp/english/index.html ช่องทางการติดต่อเพื่อปรึกษาด้านธุรกิจ