รู้จัก SINOPEC SUSCO บริษัทน้ำมันยักษ์จากจีน ร่วมทุนซัสโก้เปิดปั๊มแรกย่านรัชดา

ทำความรู้จัก “SINOPEC SUSCO (ไซโนเปค ซัสโก้)” ปั๊มน้ำมันใหม่ที่บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน ร่วมทุนกับซัสโก้ ประเทศไทย ประเดิมสาขาแรกรัชดาภิเษก และเตรียมขยายเป็น 5 สาขาในปีนี้ (2566)

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา บริษัท ไซโนเปค ซัสโก้ จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ไซโนเปค (ฮ่องกง) จำกัด หรือ SINOPEC (Hong Kong) Limited บริษัทในเครือไซโนเปค บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน เปิดตัวสถานีบริการน้ำมัน SINOPEC SUSCO แห่งแรกที่สาขารัชดาภิเษก แขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันซัสโก้เดิมในรูปแบบใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนขยายสถานีฯ จำนวน 5 สาขา ในปีนี้ (2566)

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ SUSCO เห็นชอบให้จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด หรือ SDA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยฯ ในสัดส่วน 49% ให้แก่ ไซโนเปค (ฮ่องกง) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฮ่องกง ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 45,863,430 หุ้น คิดเป็น 48% และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 955,488 หุ้น คิดเป็น 1% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด รวมเป็นเงินจากการจำหน่ายทั้งสิ้น 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พร้อมกันนี้ ยังได้ปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดย SDA เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นบุริมสิทธิ, ให้บริษัทรับซื้อสินทรัพย์ของสถานีบริการน้ำมัน 14 สถานี ซึ่งดำเนินการภายใต้ SDA และให้ SDA เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 10 แปลงเป็นระยะเวลา 20 ปี คิดเป็นค่าเช่ารวมประมาณ 278.40 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอของไซโนเปค (ฮ่องกง) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไซโนเปค กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำในจีน มีการลงทุนในหลายประเทศ โดยลงทุนร่วมกับบริษัทในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคตผ่านการซื้อหุ้นสามัญ

ภายหลัง บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไซโนเปค ซัสโก้ จำกัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โดยมี SUSCO ถือหุ้น 51% และ SINOPEC (Hong Kong) Limited 49% โดยมีสถานีบริการน้ำมันเป้าหมาย 25 แห่ง ที่จะเปลี่ยนเป็นสถานีบริการน้ำมันไซโนเปค ซัสโก้ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด เช่น พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สระบุรี ชลบุรี และนครราชสีมา รวมทั้งสามารถขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มเติมได้ โดยที่กลุ่มบริษัทซัสโก้จะไม่เข้าแข่งขันกับ ไซโนเปค ซัสโก้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทยา ศรีราชา ตัวเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต หาดใหญ่ และในรัศมี 5 กิโลเมตรสำหรับพื้นที่นอกเหนือจากนี้

สำหรับไซโนเปค (SINOPEC) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2541 มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานและเคมีแบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ครอบคลุมการสำรวจและผลิต การขนส่งผ่านท่อน้ำมัน และการจำหน่ายปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจำหน่าย จัดเก็บ และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน เส้นใยสังเคราะห์ ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเอเยนซีนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าโภคภัณฑ์และเทคโนโลยีอีกมากมาย ทั้งยังมีส่วนร่วมในการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ sinopecgroup.com ระบุว่า ซิโนเปคมีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเครือข่ายร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยมีสถานีบริการน้ำมันมากกว่า 30,000 แห่ง และร้านสะดวกซื้อ Easy Joy มากกว่า 27,000 แห่ง ซึ่งสามารถพบได้ในเขตเมือง บนถนนสายหลักและทางหลวง ในพื้นที่ชนบท และตามแม่น้ำทั่วประเทศจีนและฮ่องกง โดยมียอดขายน้ำมันและก๊าซต่อปีมากกว่า 200 ล้านตัน และมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันมากกว่า 33 พันล้านหยวน นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย กลุ่มไซโนเปคมีการลงทุนโครงการรับเหมาก่อสร้างท่อส่งก๊าซ สระบุรี-นครราชสีมา ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะทาง 112 กิโลเมตร โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิต Polypropylene แห่งใหม่และขยายโรงงานปัจจุบันที่จังหวัดระยอง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท ซิโนเพค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด ให้บริการและคําปรึกษาด้านวิศวกรรม สําหรับโรงกลั่นน้ำมัน และลงนามเอ็มโอยูกับบริษัท ไทยแลนด์ บางกอก ชิพยาร์ด และบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรื้อถอนแท่นขุดเจาะน้ำมันในประเทศไทย ระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ปี เป็นต้น