อาลีบาบา คลาวด์ โชว์งานสร้างสรรค์ด้าน AI ล้ำสมัย ณ งาน Apsara Conference

อาลีบาบา คลาวด์ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป จัดแสดง AI โมเดลที่เจาะจงเฉพาะด้านสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่งาน Apsara Conference ซึ่งเป็นงานเทคโนโลยีสำคัญประจำปีของบริษัทฯ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ต่อยอดจาก Tongyi Qianwen (ทงอี้ เชียนเวิ่น) ซึ่งเป็นโมเดลพื้นฐานของอาลีบาบา คลาวด์ และออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดตัวนวัตกรรมด้าน AI อันหลากหลาย รวมถึงเครื่องมือสร้างอวทาร์ดิจิทัล และเครื่องมือ AI text-to-image โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนในกระบวนการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับธุรกิจทุกภาคส่วน

อาลีบาบา คลาวด์ นำเสนอนวัตกรรม AI ที่โดดเด่น ณ งาน Apsara Conference ดังนี้

  1. โมเดลสำหรับสร้างตัวละครเสมือนและโมเดลการแชทด้วย AI (Tongyi Xingchen: ทงอี้ เซี่ยงเชิน): โมเดลนี้ช่วยให้ทำการโต้ตอบที่เหมือนมนุษย์และมีเสน่ห์ได้อย่างง่ายดายผ่านตัวละครเสมือน ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างตัวละครเสมือนด้วยตัวเองและโต้ตอบกันด้วยมิตรภาพที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลิกภาพ การสนับสนุนด้านอารมณ์ และความบันเทิง
  2. โมเดล AI สำหรับการอ่าน (Tongyi ZoneWit: ทงอี้ โซนวิท): โมเดล AI นี้มีความเข้าใจเอกสารต่าง ๆ และสามารถแชร์ความรู้ได้ไม่ยุ่งยาก ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบ และโมเดลนี้จะสรุป ดึงข้อมูล และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
  3. โมเดล AI สำหรับงานสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้า (Tongyi Xiaomi: ทงอี้ เซี่ยวมี่): โมเดลเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านการให้บริการลูกค้า โมเดลนี้เพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการอนุมานภาษาธรรมชาติ จึงเข้าใจความตั้งใจของลูกค้าและตอบสนองได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการนั้น ๆ ทั้งนี้มีธุรกิจธนาคารและประกันภัยขนาดใหญ่หลายแห่งนำโมเดลนี้ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าของตนแล้ว
  4. โมเดล AI สำหรับการเขียนโปรแกรม (Tongyi Lingma: ทงอี้ หลิงมา): โมเดลนี้ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างโค้ด อธิบายโค้ด และค้นหาโค้ด สามารถเติมโค้ดให้สมบูรณ์ได้อัตโนมัติ แนะนำสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง และแปลงโค้ดที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรมหนึ่งไปเป็นภาษาโปรแกรมอื่นได้ ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาโค้ดได้ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าใช้จ่าย
  5. โมเดล AI ด้านการดูแลสุขภาพ (Tongyi Renxin: ทงอี้ เหรินซิน): โมเดลนี้ครบครันด้วยความรู้ทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะด้านการดูแลสุขภาพ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพเฉพาะรายบุคคล ทั้งยังสามารถเข้าใจรายงานทางการแพทย์ ระบุปัญหาสุขภาพผ่านการโต้ตอบกับผู้ใช้และให้คำแนะนำได้
  6. โมเดล AI ด้านกฎหมาย (Tongyi Farui: ทงอี้ ฟ่ารุ่ย): โมเดลนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น การวิจัยด้านกฎหมาย การตอบคำถามที่เกี่ยวกับกฎหมาย วิเคราะห์คดีความ และร่างเอกสารทางกฎหมาย
  7. โมเดล AI ด้านการเงิน (Tongyi Dianjin: ทงอี้ เตี่ยนจิ้น): โมเดลนี้ได้รับการพรีเทรนด์ด้วยข้อมูลทางการเงินหลากหลาย สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเงิน แยกแยะประเด็นสำคัญต่าง ๆ จากรายงานและบทวิเคราะห์ทางการเงิน และสร้างแบบร่างรายงานและชาร์ทด้านการเงิน ช่วยลดความซับซ้อนของงานด้านการเงินให้กับผู้ใช้ ทั้งยังสามารถจัดการการสืบค้นที่ซับซ้อนและหลายรายการผ่านการทำงานร่วมกับ LLM agents ของโมเดลเอง
  8. เครื่องมือสร้างตัวละครเสมือน:เครื่องมือนี้สร้างจาก Tongyi Wanxiang (ทงอี้ ว่านเซี่ยง) ซึ่งเป็นโมเดลพื้นฐานสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ของอาลีบาบา คลาวด์ โดยเครื่องมือ AI นี้ทำให้การสร้างตัวละครเสมือนง่ายขึ้นมาก เช่น พ่อค้าสามารถสร้างตัวละครเสมือนในสไตล์ต่าง ๆ ตามคำสั่งข้อความหรือรูปภาพที่ป้อนเข้าไป จากนั้นสร้างภาพสินค้าที่มีตัวละครเสมือนเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า

9. เครื่องมือ Sketch-to-Stylist Picture: เครื่องมือนี้แปลงภาพสเก็ตคร่าว ๆ ให้เป็นรูปภาพสีหลากหลายสไตล์ รวมถึงภาพวาดสีน้ำมัน ภาพวาดสีน้ำ และศิลปะอะนิเมะ ช่วยให้สร้างสรรค์งานศิลปะได้ง่ายขึ้น และส่งเสริมนวัตกรรมด้านงานสร้างสรรค์

  1. เครื่องมือสร้างอวทาร์ดิจิทัล:เครื่องมือนี้ช่วยให้การสร้างอวทาร์ดิจิทัลง่ายขึ้น สามารถสร้างอวทาร์แบบเคลื่อนไหวผ่านแบบจำลอง 3 มิติจากการแยกแยะลักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคลจากวิดีโอความยาวสามนาที ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจสร้างอวทาร์ดิจิทัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนและใช้เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซมากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมด้าน AI ได้ที่วิดีโอนี้ และข้อมูลจาก Alizila

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tongyi.aliyun.com/