GULF มอบ 8.5 ล้าน ทันตะจุฬาฯ ปิดจ็อบรักษาฟัน “GULF Sparks Smiles” ปี 3


“กัลฟ์” มอบเงิน 8,500,000 บาท หนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลุยโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ปิดจ็อบออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ปีที่ 3 รวม 4 แห่ง ขยายโอกาสครอบคลุมผู้พิการ-ชุมชนต่างจังหวัดเข้าถึงการรักษาฟัน

สิ้นสุดไปแล้วสำหรับโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ปีที่ 3 ที่ทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน พื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการสาธารณสุข หรือยากต่อการเข้าถึงการรักษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม ได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

โดยโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles” ได้ให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน ถอนฟันขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และเอ็กซเรย์ รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุด ประมาณ 150-200 คน/วัน ซึ่งในปี 2566 ได้ทำการออกหน่วยทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ เพื่อขยายขอบเขตกลุ่มผู้ได้รับการรักษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรับบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพกับกลุ่มผู้พิการทางสายตา

2.ชุมชนทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กทม.ซึ่งทางโครงการฯ ได้มาให้บริการเป็นครั้งที่ 2 และก็ได้เห็นความตื่นตัวมากขึ้นของคนในชุมชนต่อการเข้ามาตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ทั้งผู้ที่กลับมารักษาอีกครั้ง ผู้ที่เปิดใจมาทำฟันครั้งแรก รวมทั้งมีเด็กเล็ก 4-5 ขวบ ที่เริ่มเข้ามารับการรักษาด้วย

3.ชุมชนแก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งถือเป็นการออกหน่วยต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก เพื่อยกระดับความช่วยเหลือไปสู่พื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้นตามเป้าหมายของโครงการ โดยครั้งนี้ได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้นำระบบดิจิทัลมาใช้ร่วมกับการรักษา ด้วยเครื่องสแกนฟันในช่องปาก ระบบสามมิติ เพื่อใส่ฟันเทียมให้คนไข้ เป็นโครงการนำร่องในการนำเครื่องมือมาใช้ในโครงการทางทันตสาธารณสุขเป็นครั้งแรก

4.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้ทาง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบงบประมาณจำนวน 8,500,000 บาท แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ ในการสนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ‘GULF Sparks Smiles’ และต่อยอดโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการรักษาสู่กลุ่มเด็กพิเศษและกองทุนอวัยวะเทียมสำหรับผู้บกพร่องทางช่องปากและใบหน้า นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการตรวจรักษาประชาชนในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติรวม 1,058 คนด้วย

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงนี้มีจุดเริ่มต้นของโครงการฯ ว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมทำได้ยาก หลายคนกลัวการต้องไปทำฟันในช่วงนั้น กัลฟ์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพช่องปากที่อาจส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว จึงได้ร่วมกันจัดโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อลงพื้นที่ไปยังบริเวณพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานสาธารณสุข และรักษาฟันฟรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทันตแพทย์จิตอาสาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกันดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว

ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนได้ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมและยังได้เห็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนิสิตทันตแพทย์ผ่านการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ไม่เพียงสร้างโอกาสให้กับคนไข้ที่มารักษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับทีมทันตแพทย์และกลุ่มจิตอาสาด้วย

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้าน ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่คนส่วนใหญ่มองข้าม โดยคนไทยที่เข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีเพียงประมาณ 10% เท่านั้น การที่มีโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตนเองผ่านการให้ความรู้ในระหว่างที่ออกหน่วยฯ เพราะสุดท้ายแล้วการที่มารักษาฟันกับหมอฟันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หากประชาชนทุกคนรู้จักการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองได้ ก็จะเป็นการรักษาสุขภาพฟันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles” ได้เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2563 จากความมุ่งมั่นส่งต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังให้คนไทยรู้จักป้องกัน ดูแล รักษา สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี สะท้อนถึงพันธกิจของกัลฟ์ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้สนใจโครงการ GULF Sparks Smiles ในปีต่อไป สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH