โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงาน “Thai Cultural Celebration” เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไทย


เมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ได้จัดงาน “Thai Cultural Celebration” เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไทย

งานนี้มีนักเรียนมากกว่า 750 คน จากกว่า 40 เชื้อชาติทั่วโลก ตลอดจนผู้ปกครองจำนวนมากและคณะครูชาวต่างชาติกว่า 120 คนเข้าร่วมงาน โดยได้แต่งกายมาในธีมชุดไทยหลากหลายยุคสมัย

บรรยากาศภายในงานมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 สะท้อนให้เห็นวัตนธรรมต้นเดิมของภาคต่างๆ อาทิ การแสดงชุดสร้างสรรค์แดนอีสาน ตำนานมรดกไทย ภาคกลางยิ่งใหญ่เกริกไกรอารยธรรม เลิศล้ำค่าภูมิปัญญาใต้และภาคเหนือ ศิวิไลล้านนาไทยแสนสวยงาม

สำหรับความประทับใจที่ผู้ชมต่างพากันกล่าวขานในค่ำคืนนี้คือการแสดงรำไทย โดยคณะครูชาวอังกฤษซึ่งถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ชาวต่างชาติได้อย่างดีเยี่ยม ที่รีเจ้นท์ เราตระหนักถึงการปลูกฝังขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยอันงดงามให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองทุกชาติทุกภาษา