บี.กริมเพาเวอร์ ลุย COD โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทอง 3 กำลังผลิต 140 เมกะวัตต์ รุกขายไฟฟ้าให้ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม เดินหน้าขยายลงทุนตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap”

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท บี.กริมเพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัดบริษัทย่อยของ บริษัท บี.กริมเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บี.กริม เพาเวอร์ถือหุ้น 70%) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทอง กำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาเมื่อรวมกับการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทอง กำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ ในเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา รวม โครงการมีกำลังผลิตรวม 280 เมกะวัตต์

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริมเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทอง 3ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เอสอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 90เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่าน (pass through) เป็นรายได้ค่าไฟฟ้าไปยัง กฟผ. ส่วนที่เหลือเป็นการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และไอน้ำระยะยาวกับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม เอสอ่างทอง เมื่อรวมกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทองจะสามารถสร้างมั่นใจให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา อิตาลี กรีซออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดิอาระเบีย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานแบบครบวงจรให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ

ในปีนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีกำลังการผลิตที่เพิ่มเข้ามาจากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว โครงการ รวม 632 เมกะวัตต์ ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 3,970  เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 62 โครงการ หากรวมโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาจะมีกำลังการผลิตทั้งหมด 4,268 เมกะวัตต์ สอดคล้องกับทิศทางของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งมั่นในการขยายการลงทุนและดำเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap – Global and Green ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ารวมกำลังการผลิต 10,000 เมกะวัตต์ และเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 50% ภายในปี ค.ศ.2030 ( พ.ศ. 2573) พร้อมยกระดับสู่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก และตั้งเป้าก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593)