MACO ทรานฟอร์มธุรกิจครั้งใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น ROCTEC ปรับกลยุทธ์รับเทรนด์โลก พร้อมเป็นผู้นำด้าน Transformative Innovation & Communication Solutions

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ ROCTEC พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้าน Transformative Innovation & Communication Solutions ปรับกลยุทธ์รับเทรนด์ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มีการเติบโตต่อเนื่อง มุ่งโฟกัสธุรกิจหลักด้านการให้บริการงานระบบครบวงจรแบบ One-Stop Service

คุณแซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ ROCTEC กล่าวว่าปัจจุบันธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีของ MACO ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์โลกด้วยบริการที่ล้ำสมัยหลากหลายและครอบคลุม ทั้งด้านICT Solutionsบริการงานวางระบบโครงข่ายขั้นพื้นฐาน, Transportation Solutions บริการงานวางระบบสื่อสารในธุรกิจคมนาคม และ Digital Display Solutions บริการจัดหาติดตั้งหน้าจอดิจิทัล และวางระบบ Softwareครบวงจรที่พร้อมด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์มากว่า 35 ปี ทำให้ ROCTEC ได้รับความไว้วางใจให้ร่วมงานในระดับ Mega Project ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศไทย ฮ่องกง เวียดนาม และสิงคโปร์ นี้จึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าการทรานฟอร์มธุรกิจในครั้งนี้จะสามารถสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเรามุ่งมั่นพัฒนาขยายผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อผลักดันรายได้ผลกำไร รวมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในระดับภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเร่งขจัดปัญหาการขาดทุนสะสม เพื่อเตรียมวางแผนสำหรับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (MACO-W5) จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น