กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เปิดบ้านแลกเปลี่ยนมุมมองการศึกษาและวัฒนธรรม ในกิจกรรม BEACONHOUSE INTERNATIONAL STUDENT CONVENTION (BISC)

DCIM100MEDIADJI_0326.JPG

กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด (BeconhouseYamsaard School Group) ผู้นำด้านการศึกษาที่เตรียมพร้อมนักเรียนสู่โลกอนาคต ยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี พัฒนาแผนการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบใหม่ และสนับสนุนการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 21 อย่างเป็นรูปธรรม เตรียมพร้อมจัดงาน BEACONHOUSE INTERNATIONAL STUDENT CONVENTION (BISC) ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่นักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนในเครือ Beaconhouse จากทั่วโลกมารวมตัวกัน เพื่อส่งเสริมความเป็นชุมชนโลกให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พร้อมแข่งขันกีฬาและวิชาการในเวทีนานาชาติ ประกอบด้วยวิชาความรู้รอบตัว ศิลปะ หุ่นยนต์ และผู้ประกอบการ (entrepreneurship) รวมทั้งแสดงวัฒนธรรมของแต่ละชาติซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลาย งานจัดขึ้นในวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต

นางดวงใจ ตระกูลช่าง Chairperson & CEO of Beaconhouse Yamsaard School Group กล่าวว่า “กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นผู้นำทางการศึกษาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกอนาคต โดยเรามุ่งเน้นทักษะสำคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัว เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกปัจจุบัน”

ด้านนายคาซิม คาซูรี CEO of Beaconhouse School System กล่าวเสริมว่า “BISC เป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนในเครือ Beaconhouse มาเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ร่วมกัน ผ่านการแข่งขันกีฬาและวิชาการ ร่วมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานต่าง ๆ มากมายแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเน้นย้ำความเป็นชุมชนโลก”

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การเรียนการสอนของกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบใหม่ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Play-Based Learning ในระดับอนุบาล, Project-BasedLearning และ Global Perspectives ในระดับประถม, Soft-Skills Development และ Entrepreneurship ในระดับมัธยม รวมถึงการจัดกิจกรรม Learning Beyond Walls ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เปิดมุมมองให้กว้างขึ้นและนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมด้วยการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กอล์ฟ เทนนิส ฟุตบอล ว่ายน้ำ เป็นต้น และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ที่จะช่วยพัฒนาจิตใจ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

อีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด แตกต่างจากโรงเรียนสองภาษาอื่น ๆ คือการให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีเครือข่ายทางการศึกษากับองค์กรสถาบัน และมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะทำให้นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อ ได้รับประสบการณ์ใหม่ และฝึกฝนภาษากับชาวต่างชาติ

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังมองหาการศึกษาแบบสองภาษาตามมาตรฐานสากล ที่พร้อมด้วยทักษะด้านการศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงความเชี่ยวชาญในหลายภาษาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการระดับโลก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ได้ที่ https://www.bys.ac.th/ หรือ Facebook: Beaconhouse Yamsaard International School และ

Facebook: Beaconhouse Yamsaard School Ladprao

Facebook: Beaconhouse Yamsaard School Rangsit

Facebook: Beaconhouse Yamsaard School Huahin